KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebut harga berikut:

Tajuk Sebut harga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebut harga
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN BAGI SISTEM NCS UNTUK BERNAMA TV

NO. RUJUKAN : BER/SH/01/2023

210102

210104
07 Februari 2023 (Selasa) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

Dokumen sebut harga boleh didapati mulai tarikh 27 Januari 2023 (jumaat).

Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebut harga ini.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebut harga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari 07 Februari 2023 (Selasa) di alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA
Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebut harga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di emel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebut harga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebut harga berikut:

Tajuk Sebut harga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebut harga Taklimat Sebut harga
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN (HCD) BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/20/2022

221110 - KHIDMAT LATIHAN, TENAGA PENGAJAR DAN MODERATOR/NEGOTIATOR
13 Disember 2022 (Selasa) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

05 Disember 2022 (Isnin)

Kehadiran digalakkan

Dokumen sebut harga boleh didapati mulai tarikh 05 Disember 2022 (Isnin) pada waktu taklimat.

Satu sesi taklimat akan diadakan secara atas talian dan penyertaan adalah digalakkan. Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran (Borang Kehadiran Taklimat) dan diemelkan kepada Urus Setia selewat lewatnya pada 29 November 2022 (Selasa). Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 05 Disember 2022 (Isnin)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Taklimat Atas Talian

Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan yang masih aktif sebelum menghadiri taklimat. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebut harga ini. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga dengan membuat permohonan melalui emel kepada Urus Setia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari 13 Disember 2022 (Selasa) di alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA
Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi atau emel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PERMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DALAM / LUAR BANGUNAN DI WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/19/2022

221001- MENCUCI BANGUNAN DAN PEJABAT

221002 - MEMBERSIH KAWASAN
06 Disember 2022 (Selasa) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

29 November 2022 (Selasa)

Kehadiran digalakkan

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 29 November 2022 (Selasa) pada waktu taklimat.

Satu sesi taklimat akan diadakan secara atas talian dan penyertaan adalah digalakkan. Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran (Borang Kehadiran Taklimat) dan diemelkan kepada Urus Setia selewat lewatnya pada 29 November 2022 (Selasa). Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 29 November 2022 (Selasa)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Taklimat Atas Talian

Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan yang masih aktif sebelum menghadiri taklimat. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada Urus Setia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari 06 Disember 2022 (Selasa) di alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA
Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi atau emel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMANTAUAN MEDIA DAN MEDIA ANALISIS DI BAWAH PROJEK MEDIA BUY BAGI TAHUN 2022

NO. RUJUKAN : BER/SH/18/2022

222001

ATAU

222002
17 November 2022 (Khamis) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

09 November 2022 (Rabu)

Kehadiran digalakkan

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 09 November 2022 (Rabu) pada waktu taklimat.

Satu sesi taklimat akan diadakan secara atas talian dan penyertaan adalah digalakkan. Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran (Borang Kehadiran Taklimat) dan diemelkan kepada urusetia selewat lewatnya pada 09 November 2022 (Rabu). Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 09 November 2022 (Rabu)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Taklimat Atas Talian

Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan yang masih aktif sebelum menghadiri taklimat. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari 17 November 2022 (Khamis) di alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA
Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi atau emel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

Tajuk Tender Gred Pendaftaran Tarikh Tutup Tender Taklimat Tender
TENDER CADANGAN KERJA-KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (M&E) DI BANGUNAN WISMA BERNAMA FASA 2

NO. RUJUKAN : BER/TDR/04/2022

Gred : G5

Kategori: Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal

Pengkhususan : E04 - Pemasangan Voltan Rendah

15 November 2022 (Selasa) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

25 Oktober 2022 (Selasa)

Secara Atas Talian (Penyertaan digalakkan)

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 25 Oktober 2022 (Selasa) pada waktu pejabat (9.00 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia.

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diadakan dan penyertaan adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan salinan asal dokumen tender di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur. Taklimat akan diadakan pada ketetapan berikut:

Tarikh : 25 Oktober 2022 (Selasa)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Secara Atas Talian

Syarikat yang ingin menyertai perlu mengemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya syarikat yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Kenyataan tawaran tender juga boleh didapati dalam laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com.

Petender perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 14 November 2022 (Isnin) di alamat berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
Jabatan Khidmat Pengurusan & Kewangan
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di emel kepada alamat di atas.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

Tajuk Tender Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Tender Taklimat Tender
TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERALATAN DAN PERISIAN ICT BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/TDR/03/2022

210101
210103
210105
210108
16 September 2022 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

26 Ogos 2022 (Jumaat)

Secara Atas Talian (Penyertaan digalakkan)

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 26 Ogos 2022 (Jumaat) pada waktu pejabat (9.00 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

Syarikat perlu emelkan butiran dan bukti pembayaran kepada Urusetia Perolehan untuk menerima salinan asal dokumen tender.

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E - 10 Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen tender. Taklimat akan diadakan pada ketetapan berikut:

Tarikh : 26 Ogos 2022 (Jumaat)
Masa : 02.30 Petang

Syarikat yang ingin menyertai perlu mengemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Kementerian Kewangan yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran tender BERNAMA.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 16 September 2022 (Jumaat) di alamat berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di emel kepada alamat di atas.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

Tajuk Tender Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Tender Taklimat Tender
TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGINTEGRASI, MENGUJILARI, DAN MENTAULIAH PERALATAN, PERISIAN DAN SISTEM DI BAWAH PROJEK MENAIK TARAF STUDIO 2 BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/TDR/02/2022

210103
210105
210108
210201
210202
210203
16 September 2022 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

26 Ogos 2022 (Jumaat)

Secara Atas Talian (Penyertaan digalakkan)

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 26 Ogos 2022 (Jumaat) pada waktu pejabat (9.00 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

Syarikat perlu emelkan butiran dan bukti pembayaran kepada Urusetia Perolehan untuk menerima salinan asal dokumen tender.

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E - 10 Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen tender. Taklimat akan diadakan pada ketetapan berikut:

Tarikh : 26 Ogos 2022 (Jumaat)
Masa : 10.30 Pagi

Syarikat yang ingin menyertai perlu mengemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Kementerian Kewangan yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran tender BERNAMA.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 16 September 2022 (Jumaat) di alamat berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di emel kepada alamat di atas.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebut harga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MERANCANG, MENGURUS, MENYELIA, MENGANALISA DAN MENTERJEMAH IMPAK MEDIA BAGI KEMPEN PRA-BAJET TAHUN 2022

NO. RUJUKAN : BER/SH/11/2022

222004
222006
08 September 2022 (Khamis) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

Dokumen sebut harga boleh didapati mulai tarikh 01 September 2022 (Khamis) di Bahagian Perolehan, Tingkat 6 Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebut harga.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran sebut harga secara manual ke dalam peti sebut harga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 08 September 2022 (Khamis) di alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA
Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebut harga boleh berhubung secara bertulis melalui emel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebut Harga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga
SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING MEKANIKAL & ELEKTRIKAL BAGI PENYEDIAAN PELAN KEHENDAK KEBAKARAN (AKTIF) BERNAMA DI BAWAH PROJEK PENYEDIAAN LUKISAN TERUKUR SEHINGGA MEMPEROLEH KELULUSAN PIHAK BERKUASA BERKAITAN (PBB)

NO. RUJUKAN : BER/SH/09/2022

P330201 - ARKITEK
30 Ogos 2022 (Selasa) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 22 Ogos 2022 (Isnin) di Bahagian Perolehan, Tingkat 6 Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebut harga.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran sebut harga secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 30 Ogos 2022 (Selasa) di alamat berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga boleh berhubung secara bertulis melalui emel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Gred Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEROBOH DAN MENANGGALKAN KESELURUHAN RAISED FLOOR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TINGKAT 1, WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/09/2022

Gred: G1

Kategori:
Pembinaan Bangunan dan Pembinaan Kejuruteraan Awam

Pengkhususan:
B04 dan CE21 Kerja-Kerja Am
18 Ogos 2022 (Khamis) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

11 Ogos 2022 (Khamis)

Penyertaan digalakkan

Dokumen sebut harga boleh didapati mulai tarikh 11 Ogos 2022 (Khamis) selepas sesi taklimat.

Satu sesi taklimat akan diadakan secara atas talian dan penyertaan adalah digalakkan. Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran (Lampiran Borang Kehadiran Taklimat) dan diemelkan kepada Urusetia selewat lewatnya pada 11 Ogos 2022 (Khamis) sebelum sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 11 Ogos 2022 (Khamis)
Masa : 3.00 petang
Tempat : Taklimat Atas Talian

Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif sebelum menghadiri taklimat. Hanya syarikat yang mempunyai gred pendaftaran dan pengkhususan berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran - Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebut harga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebut harga.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 18 Ogos 2022 (Khamis) di alamat berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebut harga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebut harga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEWAAN

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tawaran sewaan berikut:

Tajuk Tawaran Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Tawaran Taklimat Tawaran
PERKHIDMATAN MENGURUS KAFETERIA DAN MENYEDIAKAN MAKANAN BERMASAK ISLAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI TINGKAT 2 WISMA BERNAMA, NO.28, JALAN BERNAMA OFF JALAN TUN RAZAK 50400 KUALA LUMPUR
040103

(Makanan Bermasak Islam)
18/8/2022 (Khamis)

jam 12.00 tengah hari
12/8/2022 (Jumaat)

10.30 pg
(Kehadiran diwajibkan)

Dokumen Tawaran Sewaan boleh didapati mulai tarikh 9 Ogos 2022 (Selasa) pada waktu pejabat (8:30 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Pentadbiran, Tingkat 13, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Semua keperluan dokumen seperti yang dinyatakan dalam dokumen tawaran sewaan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri seperti arahan di dalam Dokumen Tawaran Sewaan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Bahagian Pentadbiran, Tingkat 13, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur pada atau sebelum 18 Ogos 2022 (Khamis) sebelum jam 12.00 tengah hari.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada Pengusaha dan kehadiran adalah diwajibkan. Kegagalan tuan/puan untuk menghadiri taklimat tawaran sewaan tersebut akan mengakibatkan tuan/puan tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK. Hanya dua (2) orang wakil pengusaha yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Pengusaha yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tawaran bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat berikut :

Urusetia Tawaran
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia
Tingkat 13, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Nur Farrah Hanna Bt Ibrahim )
No Faks : 03 - 2059 4691
E-mel : farrah@bernama.com

Tawaran yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tawaran tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebut Harga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebut Harga
SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN DAN KELENGKAPAN UNTUK SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN

NO. RUJUKAN : BER/SH/08/2022

020803

Perabot, Peralatan Pejabat, Hiasan Dalaman Dan Domestik/Pakaian Dan Kelengkapan/Bagasi Dan Beg Dari Kulit/PVC/Kanvas/Kain/ Nylon/Plastik/Logam/Dan Lain-Lain
29 Julai 2022 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

Dokumen sebut harga boleh didapati mulai tarikh 21 Julai 2022 (Khamis) di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebut harga.

Syarikat wajib mengemukakan Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (MoF) dalam kod bidang berkaitan yang masih aktif.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 29 Julai 2022 (Jumaat) di alamat berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebut harga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebut harga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana Arahan Sebut Harga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGINTEGRASI, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN & PERALATAN PENYIARAN BERNAMA TV DI BAWAH PROJEK MENAIK TARAF BANGUNAN BIRO BERNAMA NEGERI SEMBILAN

NO. RUJUKAN : BER/SH/07/2022

210103
210105
210201
210202
210203
26 Julai 2022 (Selasa) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

15 Julai 2022 (Jumaat)

Kehadiran digalakkan

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 15 Julai 2022 (Jumaat) selepas sesi taklimat.

Satu sesi taklimat akan diadakan secara atas talian dan penyertaan adalah digalakkan. Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran (Lampiran D-3 Borang Kehadiran Taklimat) dan diemelkan kepada Urusetia selewat lewatnya pada 15 Julai 2022 (Jumaat). Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 15 Julai 2022 (Jumaat)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Taklimat Atas Talian

Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan yang masih aktif sebelum menghadiri taklimat. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 26 Julai 2021 (Selasa) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGINTEGRASI, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN & PERALATAN KONTI BERNAMA RADIO DI BAWAH PROJEK MENAIK TARAF BANGUNAN BIRO BERNAMA NEGERI SEMBILAN

NO. RUJUKAN : BER/SH/06/2022

210103
210105
210201
210202
210203
25 Julai 2022 (Isnin) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

15 Julai 2022 (Jumaat)

Kehadiran digalakkan

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 15 Julai 2022 (Jumaat) selepas sesi taklimat.

Satu sesi taklimat akan diadakan secara atas talian dan penyertaan adalah digalakkan. Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran (Lampiran D-3 Borang Kehadiran Taklumat) dan diemelkan kepada Urusetia selewat lewatnya pada 15 Julai 2022 (Jumaat). Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 15 Julai 2022 (Jumaat)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Taklimat Atas Talian

Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan yang masih aktif sebelum menghadiri taklimat. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 25 Julai 2021 (Isnin) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat pembekal (distributor) yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

Tajuk Tender Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Tender Taklimat Tender
TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERALATAN KAMERA DIGITAL-SLR & AKSESORI, ICT DAN MULTIMEDIA PERKHIDMATAN FOTO DI BAWAH PROJEK MENAIKTARAF STUDIO 2 BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/TDR/01/2022

010501

PENERBITAN DAN PENYIARAN / FOTOGRAFI DAN FILEM / KAMERA DAN AKSESORI
05 Julai 2022 (Selasa) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

14 Jun 2022 (Selasa)

(Kehadiran digalakkan)

Dokumen Tender boleh didapati mulai tarikh 14 Jun 2022 (Selasa) pada waktu pejabat (9.00 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

Syarikat perlu emelkan butiran dan bukti pembayaran kepada Urusetia Perolehan untuk menerima salinan asal Dokumen Tender.

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Perolehan untuk mendapatkan salinan asal Dokumen Tender. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 14 Jun 2022 (Selasa)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Secara Atas Talian

Syarikat yang ingin menyertai perlu mengemukakan Borang Pengesahan Kehadiran (Lampiran Borang Pengesahan Kehadiran). Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran tender BERNAMA.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 05 Julai 2022 (Selasa) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03-2631 1685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai Dokumen Tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di emel kepada alamat di atas.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BERKENAAN CADANGAN KERJA-KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (M&E) DI BANGUNAN WISMA BERNAMA (FASA 2)

NO. RUJUKAN : BER/SH/05/2022

330103 -
Kejuruteraan Elektrik


330104 -
Kejuruteraan Mekanikal
02 Jun 2022 (Khamis) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

19 Mei 2022 (Khamis)

(Kehadiran digalakkan)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 19 Mei 2022 (Khamis) selepas taklimat sebutharga.

Satu sesi taklimat akan diberikan dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 19 Mei 2022 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Taklimat Atas Talian

Syarikat juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 02 Jun 2022 (Khamis) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan kepada Urusetia Perolehan seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 19 Mei 2022 (Khamis) jam 10.00 pagi.

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga
SEBUT HARGA MEREKA, MEMBINA, MEMASANG, MENGHANTAR DAN MEMBUKA SEMULA SET PAMERAN DI MELAKA SEMPENA HARI WARTAWAN MALAYSIA (HAWANA) BAGI TAHUN 2022

NO. RUJUKAN : BER/SH/04/2022

221305
Penyediaan Pentas/Pameran pertunjukan, taman hiburan dan karnival/pestaria
30 Mac 2022 (Rabu) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

Dokumen Sebut Harga boleh didapati mulai tarikh 22 Mac 2022 (Selasa) di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada Urus Setia Perolehan untuk mendapatkan salinan asal Dokumen Sebut Harga.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebut harga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 30 Mac 2022 (Rabu) di alamat berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai Dokumen Sebut Harga boleh berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana Arahan Sebut Harga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYEDIAAN DAN PENYATUAN PENYATA KEWANGAN BERNAMA MENGIKUT PIAWAIAN PERAKAUNAN SEKTOR AWAM MALAYSIA (MPSAS)

NO. RUJUKAN : BER/SH/03/2022

221803
Perkhidmatan Kewangan dan insuran/Penyediaan Akaun dan Pengauditan
29 Mac 2022 (Selasa) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

22 Mac 2022 (Selasa)

(Kehadiran digalakkan)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 22 Mac 2022 (Selasa) pada waktu taklimat.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada syarikat dan kehadiran syarikat adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 22 Mac 2022 (Selasa)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Taklimat Atas Talian

Syarikat juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 29 Mac 2022 (Selasa) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan kepada Urusetia Perolehan seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 22 Mac 2022 (Selasa) jam 10.30 pagi.

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga
SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN DAN MEMBEKAL SISTEM PENGUNDIAN PENDAPAT BAGI LIPUTAN PILIHAN RAYA NEGERI JOHOR

NO. RUJUKAN : BER/SH/02/2022

210104
ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY / PERALATAN DAN KELENGKAPANKOMPUTER, PERKAKASAN DAN KOMPONEN/SOFTWARE/SYSTEM DEVELOPMENT/CUSTOMIZATION AND MAINTENANCE
31 Januari 2022 (Isnin) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

Dokumen Sebut Harga boleh didapati mulai tarikh 24 Januari 2022 (Selasa) di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen Sebut Harga.

Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai Sebut Harga ini.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti Sebut Harga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 31 Januari 2022 (Isnin) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebut Harga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS AM BANGUNAN DAN PERALATAN BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/01/2022

221801
SYARIKAT INSURANS

atau

221802
BROKER INSURANS
31 Januari 2022 (Isnin) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

21 Januari 2022 (Jumaat)

(Kehadiran digalakkan)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 21 Januari 2022 (Jumaat) pada waktu taklimat.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 21 Januari 2022 (Jumaat)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Taklimat Atas Talian

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 31 Januari 2022 (Isnin) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03 - 2631 1685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 21 Januari 2022 (Jumaat) jam 12.30 tengah hari.

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Gred
Pendaftaran
Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga Lawatan tapak
SEBUTHARGA CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO BERNAMA DI NEGERI SEMBILAN

NO. RUJUKAN : BER/TDR/10/2021

Gred Pendaftaran - G4

Kategori : Building

Pengkhususan: B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)
17 Januari 2022 (Isnin) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

27 Disember 2021 (Isnin)

Kehadiran digalakkan

(Atas Talian)
Sesi 1 :

27 Disember 2021 (Isnin) 2.30 petang hingga 5.30 petang

Kehadiran digalakkan

(Secara fizikal)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 27 Disember 2021 (Isnin) pada waktu pejabat (9.00 Pagi-5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan) atau emel kepada Urusetia Perolehan bagi pembayaran secara online. Butiran maklumat seperti berikut:-

Nama : Pertubuhan Berita Nasional Malaysia
Bank : Bank Islam Malaysia
No akaun : 14041010086635

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Perolehan untuk mendapatkan salinan asal Dokumen Sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 27 Disember 2021 (Isnin)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Secara Atas Talian

Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu mengemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya syarikat yang mempunyai Gred Pendaftaran dan Pengkhususan berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Kenyataan Tawaran Sebutharga juga boleh didapati dalam laman web rasmi BERNAMA di www.bernama.com.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran sebutharga secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 17 Januari 2022 (Isnin) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma Bernama
Bahagian Kewangan dan Akaun
28, Jalan Bernama, Off Jalan Tun Razak
50400, Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03-2059 4685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai Dokumen Sebutharga boleh berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Gred
Pendaftaran
Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga Lawatan tapak
SEBUTHARGA CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO BERNAMA DI PERLIS

NO. RUJUKAN : BER/SH/14/2021

Gred Pendaftaran - G3

Kategori : Building

Pengkhususan: B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)
02 Disember 2021 (Khamis) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

17 November 2021 (Rabu)

Kehadiran digalakkan

(Atas Talian)
Sesi 1 :

17 November 2021 (Rabu) 2.30 petang hingga 5.30 petang

Sesi 2 :

18 November 2021 (Khamis) 9.00 pagi hingga 12.00 tgh hari

Kehadiran digalakkan

(Secara fizikal)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 17 November 2021 (Rabu) selepas sesi taklimat.

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia sebutharga untuk mendapatkan salinan asal Dokumen Sebutharga. Kenyataan Tawaran Sebutharga juga boleh didapati dalam laman web rasmi BERNAMA di www.bernama.com. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 17 November 2021 (Rabu)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Atas Talian

Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu mengemukakan Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga dan wajib mengemukakan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya syarikat yang mempunyai Gred Pendaftaran dan Pengkhususan berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran sebutharga secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 02 Disember 2021(Khamis) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Biro BERNAMA Negeri Perlis
No.54 & 56, Jalan Medan Raja Syed Alwi,
01000 Kangar, Perlis.

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 04-976 3229 / 03-2059 4685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga yang mengemukakan Tawaran Sebutharga perlu mengisi Borang Penyerahan Tawaran Sebutharga dan mendapatkan pengesahan penyerahan daripada pegawai yang menerimanya. Borang Penyerahan Tawaran sebutharga perlu diemelkan kepada Urusetia Perolehan.

Syarikat yang ingin hadir untuk lawatan tapak, perlu mengisi maklumat di Borang Kehadiran. Butiran tarikh dan masa lawatan tapak adalah seperti berikut :-

Sesi 1
Tarikh : 17 November 2021 (Rabu)
Masa : 2.30 petang hingga 5.30 petang

Sesi 2
Tarikh : 18 November 2021 (Khamis)
Masa : 9.00 pagi hingga 12.00 tgh hari

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai Dokumen Sebutharga boleh berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

Tajuk Tender Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Tender Taklimat Tender
TENDER PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN SKIM INSURANS PENGHOSPITALAN DAN SURGERI, SKIM INSURANS HAYAT DAN SKIM INSURANS KEMALANGAN BERKELOMPOK BAGI PETUGAS TETAP 2021/2022

NO. RUJUKAN : BER/TDR/09/2021

221801
SYARIKAT INSURANS

atau

221802
BROKER INSURANS
18 November 2021 (Khamis) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

28 Oktober 2021 (Khamis)

(Kehadiran digalakkan)

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 28 Oktober 2021 (Khamis) pada waktu pejabat (9.00 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

Syarikat perlu emelkan butiran dan bukti pembayaran kepada Urusetia Perolehan untuk menerima salinan asal Dokumen Tender.

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan petender adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Perolehan untuk mendapatkan salinan asal Dokumen Tender. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 28 Oktober 2021 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Secara Atas Talian

Syarikat yang ingin menyertai perlu mengemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran tender BERNAMA.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 18 Nobember 2021 (khamis) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai Dokumen Tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di emel kepada alamat di atas.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Gred
Pendaftaran
Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga Lawatan tapak
SEBUTHARGA CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO BERNAMA DI KEDAH

NO. RUJUKAN : BER/SH/12/2021

Gred Pendaftaran - G3

Kategori : Building

Pengkhususan: B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)
15 Oktober 2021 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

5 Oktober 2021 (Selasa)

(Kehadiran digalakkan)

(Atas Talian)
Sesi 1 :

5 Oktober 2021 (Selasa) 2.30 petang hingga 5.30 petang

Sesi 2 :

6 Oktober 2021 (Rabu) 9.00 pagi hingga 12.00 tgh hari

(Kehadiran digalakkan)

(Secara fizikal)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 5 Oktober 2021 (Selasa) selepas sesi taklimat.

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh membuat permohonan melalui emel kepada urusetia sebutharga untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 5 Oktober 2021 (Selasa)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Atas Talian

Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai Gred Pendaftaran dan Pengkhususan berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Kenyataan tawaran sebutharga juga boleh didapati dalam laman web rasmi BERNAMA di www.bernama.com.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran sebutharga secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 12 Oktober 2021 (Selasa) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Biro BERNAMA Negeri Kedah
No.1904, Tingkat Bawah & Satu,
Jalan Stadium,
05100 Alor Setar, Kedah.

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03-2059 4685 / 04-733 2834
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Bagi penyebutharga yang ingin hadir untuk lawatan tapak, perlulah mengisi maklumat di borang kehadiran. Butiran tarikh dan masa lawatan tapak adalah seperti berikut :-

Sesi 1
Tarikh : 5 Oktober 2021 (Selasa)
Masa : 2.30 petang hingga 5.30 petang

Sesi 2
Tarikh : 6 Oktober 2021 (Rabu)
Masa : 9.00 pagi hingga 12.00 tgh hari

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Gred
Pendaftaran
Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga Lawatan tapak
SEBUTHARGA CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO BERNAMA DI KELANTAN

NO. RUJUKAN : BER/SH/11/2021

Gred Pendaftaran - G3

Kategori : Building

Pengkhususan: B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)
15 Oktober 2021 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

3 Oktober 2021 (Ahad)

(Kehadiran digalakkan)

(Atas Talian)
Sesi 1 :

3 Oktober 2021 (Ahad) 2.30 petang hingga 5.30 petang

Sesi 2 :

4 Oktober 2021 (Isnin) 9.00 pagi hingga 12.00 tgh hari

(Kehadiran digalakkan)

(Secara fizikal)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 3 Oktober 2021 (Ahad) selepas sesi taklimat.

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh membuat permohonan melalui emel kepada urusetia sebutharga untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 3 Oktober 2021 (Ahad)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Atas Talian

Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai Gred Pendaftaran dan Pengkhususan berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Kenyataan tawaran sebutharga juga boleh didapati dalam laman web rasmi BERNAMA di www.bernama.com.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran sebutharga secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 12 Oktober 2021 (Selasa) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
BERNAMA Biro Kelantan
727, Tingkat Dua,
Jalan Che Kadir,
15000, Kota Bharu, Kelantan.

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 03-2059 4685 / 09-7481273
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Bagi penyebutharga yang ingin hadir untuk lawatan tapak, perlulah mengisi maklumat di borang kehadiran. Butiran tarikh dan masa lawatan tapak adalah seperti berikut :-

Sesi 1
Tarikh : 3 Oktober 2021 (Ahad)
Masa : 2.30 petang hingga 5.30 petang

Sesi 2
Tarikh : 4 Oktober 2021 (Isnin)
Masa : 9.00 pagi hingga 12.00 tgh hari

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Gred
Pendaftaran
Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
SEBUTHARGA CADANGAN KERJA-KERJA UBAHSUAI DAN MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO BERNAMA DI MELAKA

NO. RUJUKAN : BER/SH/10/2021

Gred Pendaftaran - G3

Kategori : Building

Pengkhususan: B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)
29 September 2021 (Rabu) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

15 September 2021 (Rabu)

(Kehadiran digalakkan)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 15 September 2021 (Rabu) selepas sesi taklimat.

Satu sesi taklimat akan diadakan dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 15 September 2021 (Rabu)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Atas Talian

Syarikat juga wajib membawa Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Syarikat perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 - Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) . dan diemelkan kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 15 September 2021 (Rabu).

Syarikat perlu mengemukakan tawaran sebutharga secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 29 September 2021 (Rabu) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
BERNAMA Biro Melaka
No.13-2, Jalan AKP 1, Taman Ayer Keroh Permai,
75450 Hang Tuah Jaya,
Ayer Keroh, Melaka.

(u.p : Urus Setia Perolehan BERNAMA)
No Tel : 06-2531323 / 03-2059 4685
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang mengemukakan tawaran sebutharga perlu mengisi Borang Penyerahan Dokumen Sebutharga dan mendapatkan pengesahan penyerahan daripada pegawai yang menerima dokumen sebutharga. Borang penyerahan dokumen sebutharga perlu diemelkan kepada Urusetia Perolehan.

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang diemelkan kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran dan Pengkhususan seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

Tajuk Tender Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Tender Taklimat Tender
TENDER CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF BANGUNAN WISMA BERNAMA,
KUALA LUMPUR (PHASE 3)

NO. RUJUKAN : BER/TDR/08/2021

Gred Pendaftaran - G4

Kategori : Building

Pengkhususan: B28 - Ubahsuai
17 September 2021 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

27 Ogos 2021 (Jumaat)
Secara atas talian

(Penyertaan digalakkan)

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 27 Ogos 2021 (Jumaat) pada waktu pejabat (9.00 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan) atau emel kepada urusetia perolehan bagi pembayaran secara online. Butiran maklumat seperti berikut :-

Nama : Pertubuhan Berita Nasional Malaysia
Bank : Bank Islam Malaysia
No account : 14041010086635

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia tender untuk mendapatkan salinan asal dokumen tender. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 27 Ogos 2021 (Jumaat)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Secara Atas Talian

Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai Gred Pendaftaran dan Pengkhususan berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Kenyataan tawaran tender juga boleh didapati dalam laman web rasmi BERNAMA di www.bernama.com.

Petender perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 17 September 2021 (Jumaat) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di emel kepada alamat di atas.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

Tajuk Tender Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Tender Taklimat Tender
TENDER MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MENGINTEGRASI, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJILARI, MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN SERTA MELATIH BAGI MENAIKTARAF SISTEM EDITORIAL BERNAMA (SEB)

NO. RUJUKAN : BER/TDR/07/2021

210101
210102
210103
210104
210105
210106
16 September 2021 (Khamis) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

26 Ogos 2021 (Khamis)

(Secara Atas Talian dan Penyertaan digalakkan)

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 26 Ogos 2021 (Khamis) pada waktu pejabat (9.00 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan) atau emel kepada urusetia perolehan dan pembayaran secara online. Butiran maklumat seperti berikut :-

Nama : Pertubuhan Berita Nasional Malaysia
Bank : Bank Islam Malaysia
No account : 14041010086635

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia tender untuk mendapatkan salinan asal dokumen tender. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 26 Ogos 2021 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi

Syarikat yang ingin menyertai perlulah kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib emel Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif sebelum menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran tender BERNAMA.

Petender perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 16 September 2021 (khamis) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di emel kepada alamat di atas.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

Tajuk Tender Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Tender Taklimat Tender
TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN BAGI SISTEM HARMONIC,ROSS,QUICKEDGE,NEWSROOM COMPUTER, PERISIAN DAN PERKAKASAN YANG BERKAITAN UNTUK BERNAMA TV

NO. RUJUKAN : BER/TDR/06/2021

210102
ATAU
210104
12 Ogos 2021 (Khamis) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

22 Julai 2021 (Khamis) Secara atas talian

(Penyertaan digalakkan)

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 22 Julai 2021 (Khamis) pada waktu pejabat (9.00 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan) atau emel kepada urusetia perolehan dan pembayaran secara online. Butiran maklumat seperti berikut :-

Nama : Pertubuhan Berita Nasional Malaysia
Bank : Bank Islam Malaysia
No account : 14041010086635

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E-10 Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia tender untuk mendapatkan salinan asal dokumen tender. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 22 Julai 2021 (Khamis)
Masa : 10.30 Pagi

Syarikat yang ingin menyertai perlulah kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib emel Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif sebelum menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran tender BERNAMA.

Petender perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 12 Ogos 2021 (khamis) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang di emel kepada alamat di atas.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PEMANTAUAN MEDIA DAN MEDIA ANALISIS (MEDIA BARU) UNTUK PROJEK MEDIA BUY 2021

NO. RUJUKAN : BER/SH/09/2021

222001
ATAU
222002
21 Julai 2021 (Rabu) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

14 Julai 2021 (Rabu)

Kehadiran digalakkan

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 14 Julai 2021 (Rabu) pada waktu taklimat.

Satu sesi taklimat akan diadakan secara atas talian dan penyertaan adalah digalakkan. Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran (Lampiran D3 -Borang Kehadiran Taklimat) dan diemelkan kepada urusetia selewat lewatnya pada 14 Julai 2021 (Rabu). Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 14 Julai 2021 (Rabu)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Taklimat Atas Talian

Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan yang masih aktif sebelum menghadiri taklimat. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 21 Julai 2021 (Rabu) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGINTEGRASI, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH BAGI PROJEK MENAIK TARAF PERKAKASAN & PERALATAN BAGI SISTEM KONTI BERNAMA RADIO DI BAWAH PROJEK MENAIKTARAF PERALATAN DAN PERLUASAN STUDIO RADIO BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/08/2021

210103;
210105;
210201;
dan
210202
01 Julai 2021 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

11 Jun 2021 (Jumaat)

Kehadiran digalakkan

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 11 Jun 2021 (Jumaat) pada waktu taklimat.

Satu sesi taklimat akan diadakan secara atas talian dan penyertaan adalah digalakkan. Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran (Lampiran D3 -Borang Kehadiran Taklimat) dan diemelkan kepada urusetia selewat lewatnya pada 11 Jun 2021 (Jumaat). Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 11 Jun 2021 (Jumaat)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Taklimat Atas Talian

Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan yang masih aktif sebelum menghadiri taklimat. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 15 Julai 2021 (Khamis) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

Tajuk Tender Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Tender Taklimat Tender
TENDER CADANGAN KERJA-KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (M&E) DI BANGUNAN WISMA BERNAMA FASA 3

NO. RUJUKAN : BER/TDR/05/2021

Gred Pendaftaran - G5

Pengkhususan : E02, E03, E04, E11, E26 & E32
18 Jun 2021 (Jumaat) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

28 Mei 2021 (Jumaat) Secara atas talian

(Penyertaan digalakkan)

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 28 Mei 2021 (Jumaat) pada waktu pejabat (9.00 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan)

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diadakan dan penyertaan adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D-8 Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan salinan asal dokumen tender di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 28 Mei 2021 (Jumaat)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat : Secara Atas Talian

Syarikat yang ingin menyertai taklimat perlu kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Kenyataan tawaran tender juga boleh didapati dalam laman web rasmi BERNAMA di www.bernama.com.

Petender perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 18 Jun 2021 (Jumaat) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA,
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran,
28, Jalan BERNAMA,
Off Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang dipos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH

Kementerian atau Jabatan:

PERTUBUHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA (BERNAMA)

1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat

untuk membeli aset seperti berikut:

*Nombor Kuantiti

Bil. Keterangan aset Pendaftaran Harga Simpanan

Kenderaan

1. Proton Saga 1.3 (A)

WWB 1994

1 Unit

RM 5,000.00

(Tahun 2011)

2. Proton Saga 1.3 (A)

WWB 2074

1 Unit

RM 5,000.00

(Tahun 2011)

* Nata : Bagi yang berkaitan sahaja.

2. Aset boleh dilihat pada 20.04.2021 dan hingga 30.04.2021 di antara jam 10.00 pagi

hingga 4.00 petang di Wisma BERNAMA, No 28 jalan 1/65A Off Jalan Tun

Razak,50400 KL. (Hari bekerja sahaja)

3. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan menggunakan Borang Sebut Harga

Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di alamat seperti di

para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari.

4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul

surat berlakri dan ditanda No. Sebut harga SH / UPA / 202 / 1 dan dihantar

melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebut harga di alamat:-

Jabatan Kewangan Dan Pentadbiran,

Tingkat 6, Wisma BERNAMA,

No 28 jalan 1 /65A Off Jalan Tun Razak,

50400 KL

5. Tarikh tutup sebut harga pada 30.04.2021 jam 12.00 tengah hari. Sebut harga yang

diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.

6. Rujukan dokumen :

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk sebutharga Gred Pendaftaran Tarikh Tutup sebutharga Taklimat sebutharga
SEBUTHARGA KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN LOBI UTAMA DI TINGKAT BAWAH DAN RUANG MENUNGGU DI TINGKAT 1, BANGUNAN WISMA BERNAMA, KUALA LUMPUR

NO. RUJUKAN : BER/SH/07/2021

Gred Pendaftaran - G3

Kategori : Building

Pengkhususan : B28 (Kerja-kerja Ubahsuai)
06 Mei 2021 (Khamis) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

21 April 2021 (Rabu)

Kehadiran digalakkan

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 21 April 2021 (Rabu) pada waktu taklimat.

Satu sesi taklimat akan diadakan dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi penyebutharga yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 21 April 2021 (Rabu)
Masa : 02.00 Petang
Tempat Taklimat : Tingkat 12, Bahagian Pembangunan Latihan, Jabatan Modal Insan,
Wisma BERNAMA, 28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 06 Mei 2021 (Khamis) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA,
28, Jalan BERNAMA,
Off Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 - Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 21 April 2021 (Rabu).

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk sebutharga Gred Pendaftaran Tarikh Tutup sebutharga Taklimat sebutharga
SEBUTHARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG PEJABAT DAN KONTI BERNAMA RADIO DI TINGKAT 15, BANGUNAN WISMA BERNAMA, KUALA LUMPUR

NO. RUJUKAN : BER/SH/06/2021

Gred Pendaftaran - G3

Kategori : Building

Pengkhususan : B28 (Kerja-kerja Ubahsuai)
05 Mei 2021 (Rabu) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

21 April 2021 (Rabu)

Kehadiran digalakkan

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 21 April 2021 (Rabu) pada waktu taklimat.

Satu sesi taklimat akan diadakan dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi penyebutharga yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 21 April 2021 (Rabu)
Masa : 10.30 Pagi
Tempat Taklimat : Tingkat 12, Bahagian Pembangunan Latihan, Jabatan Modal Insan,
Wisma BERNAMA, 28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 05 Mei 2021 (Rabu) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA,
28, Jalan BERNAMA,
Off Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 - Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 21 April 2021 (Rabu).

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

 

Tajuk Tender

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Tender

Taklimat

Tender

 

TENDER PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN SKIM INSURANS PENGHOSPITALAN DAN SURGERI, SKIM INSURANS HAYAT DAN SKIM INSURANS KEMALANGAN BERKELOMPOK BAGI PETUGAS TETAP SECARA URUSNIAGA KONTRA 2021/2022

 

NO. RUJUKAN : BER/TDR/04/2021

 

221801

SYARIKAT INSURANS

 

atau

 

221802

BROKER INSURANS

 

 03 Mei 2021

(Isnin)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

12 April 2021 (Isnin)

 

(Kehadiran

digalakkan)

 

 

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 12 April 2021 (Isnin) pada waktu pejabat (9.00 Pagi – 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

 

Syarikat perlu emelkan butiran dan bukti pembayaran kepada urusetia perolehan untuk menerima Salinan asal dokumen tender.

 

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan petender adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E – 10 Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia tender untuk mendapatkan salinan asal dokumen tender. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                    : 12 April 2021 (Isnin)

Masa                      : 10.30 Pagi

Tempat                  : Tingkat 12, Bahagian Pembangunan Latihan, Jabatan Modal Insan.

                                  Wisma BERNAMA, 28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur

 

Syarikat yang ingin menyertai perlu mengemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran tender BERNAMA.

 

Petender perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 03 Mei 2021 (Isnin) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)

 No Tel                   : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel                    : haniiah.ahya@bernama.com

 

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH BAGI PROJEK MENAIK TARAF PERALATAN DAN SISTEM PEMANCAR FM BAGI SIARAN RADIO BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/05/2021

 

 

210201 – Alat Perhubungan

 

210202 – Sistem Perhubungan / Telekomunikasi

 

 07 April 2021 (Rabu)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

31 Mac 2021 (Rabu)

 

Kehadiran digalakkan

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 31 Mac 2021 (Rabu) pada waktu taklimat.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                     : 31 Mac 2021 (Rabu)

Masa                      : 10.30 Pagi

Tempat                  : Taklimat Atas Talian

 

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 07 April 2021 (Rabu) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

28, Jalan BERNAMA,

Off Jalan Tun Razak,

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)

No Tel            : 03-2059 4685

E-mel             : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 – Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 31 Mac 2021 (Rabu) jam 12.30 tengah hari.

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

Tajuk Tender Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Tender Taklimat Tender
TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERALATAN DAN PERISIAN ICT BAGI MENYOKONG SISTEM PENGURUSAN KANDUNGAN PORTAL (PCMS) BERNAMA.COM

NO. RUJUKAN : BER/TDR/03/2021

210101
210102
210103
210105
210108
14 April 2021 (Rabu) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

24 Mac 2021 (Rabu)

Secara Atas Talian (Penyertaan digalakkan)

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 24 Mac 2021 (Rabu) pada waktu pejabat (9.00 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

Syarikat perlu emelkan butiran dan bukti pembayaran kepada Urusetia Perolehan untuk menerima salinan asal dokumen tender.

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan petender adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E - 10 Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia tender untuk mendapatkan salinan asal dokumen tender. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 24 Mac 2021 (Rabu)
Masa : 10.30 Pagi

Syarikat yang ingin menyertai perlu mengemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran tender BERNAMA.

Petender perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 14 April 2021 (Rabu) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA,
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran,
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.


 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BERKENAAN CADANGAN KERJA-KERJA UBAH SUAI DAN MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO BERNAMA DI NEGERI KELANTAN

NO. RUJUKAN : BER/SH/04/2021

 

 

330201 – ARKITEK

 

 

 11 Mac 2021 (Khamis)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

25 Februari 2021 (Khamis)

 

Kehadiran digalakkan

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 25 Februari 2021 (Khamis) pada waktu taklimat.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                              : 25 Februari 2021

Masa                                : 11.00 pagi

  Tempat Taklimat              : Biro BERNAMA Negeri Kelantan,

 Lot 727, Seksyen 9, Jln Che Kadir,

 15000 Kota Bharu.

 

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 11 Mac 2021 (Khamis) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Biro BERNAMA Negeri Kelantan,

 Lot 727, Seksyen 9, Jln Che Kadir,

 15000 Kota Bharu.

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 – Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 24 Februari 2021 jam 12.30 tengah hari.

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

 

Tajuk Tender

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Tender

Taklimat

Tender

 

TENDER MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MENGINTEGRASI, MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKONFIGURASI, MENGUJILARI, MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN SERTA MELATIH BAGI MENAIKTARAF SISTEM EDITORIAL BERNAMA (SEB)

 

NO. RUJUKAN : BER/TDR/02/2021

 

210101

210102

210103

210104

210105

210106

210108

 

 

16 Mac 2021

(Selasa)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

23 Febuari 2021 (Selasa)

 

(Secara Atas Talian dan Penyertaan

digalakkan)

 

 

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 23 Febuari 2021 (Selasa) pada waktu pejabat (9.00 Pagi – 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan) atau emel kepada urusetia perolehan dan pembayaran secara online. Butiran maklumat seperti berikut :-

 

Bank                       : Bank Islam Malaysia

No account           : 14041010086635

 

Syarikat perlu emelkan butiran dan bukti pembayaran kepada urusetia perolehan untuk menerima Salinan asal dokumen tender.

 

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan dan penyertaan petender adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E – 10 Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia tender untuk mendapatkan salinan asal dokumen tender. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                    : 23 Febuari 2021 (Selasa)

Masa                      : 10.30 Pagi

 

Syarikat yang ingin menyertai perlu mengemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Syarikat juga wajib mengemukakan Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran tender BERNAMA.

 

Petender perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 16 Mac 2021 (Selasa) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)

 No Tel                   : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel                    : haniiah.ahya@bernama.com

 

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup sebutharga Taklimat sebutharga
SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BERKENAAN CADANGAN KERJA-KERJA UBAH SUAI DAN MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO BERNAMA DI NEGERI KEDAH DAN NEGERI PERLIS

NO. RUJUKAN : BER/SH/03/2021

330201 -
ARKITEK
04 Mac 2021 (Khamis) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

18 Februari 2021 (Khamis)

Kehadiran digalakkan

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 18 Februari 2021 (Khamis) pada waktu taklimat.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi penyebutharga yang tidak dapat menghadiri taklimat, boleh mendapatkan dokumen sebutharga di Bahagian Perolehan, Tingkat 6, Wisma BERNAMA atau membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 18 Februari 2021
Masa : 11.00 Pagi
Tempat Taklimat : Biro BERNAMA Negeri Kedah,
No.1904, Tingkat Bawah & Satu,
Jalan Stadium, 05100 Alor Setar.

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 04 Mac 2021 (Khamis) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Biro BERNAMA Negeri Kedah,
No.1904, Tingkat Bawah & Satu,
Jalan Stadium, 05100 Alor Setar.

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 - Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 17 Februari 2021 jam 12.30 tengah hari.

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BERKENAAN CADANGAN KERJA-KERJA UBAH SUAI DAN MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO BERNAMA DI NEGERI MELAKA DAN NEGERI SEMBILAN

NO. RUJUKAN : BER/SH/02/2021

 

 

330201 – ARKITEK

 

 

01 Mac 2021 (Isnin)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

15 Februari 2021 (Isnin)

 

Kehadiran digalakkan

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 15 Februari 2021 (Isnin) pada waktu pejabat (8:30 Pagi – 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                              : 15 Februari 2021

Masa                                : 11.00 pagi

  Tempat Taklimat              : Biro  BERNAMA Negeri Sembilan,

No.14, Jalan Sri Rahang 1,

70100 Seremban, Negeri Sembilan.

 

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 01 Mac 2021 (Isnin) alamat seperti berikut:

 

 

 

Bahagian Perolehan

Biro BERNAMA Negeri Sembilan,

No.14, Jalan Sri Rahang 1,

70100 Seremban, Negeri Sembilan.

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 – Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 12 Februari 2021 jam 12.30 tengah hari.

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:


Tajuk Tender

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Tender

Taklimat

Tender

 

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN (BERDASARKAN COTS), MENGKONFIGURASI, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH SISTEM DATA ANALISA, ANALISA SENTIMEN DAN ANALISA MEDIA BERNAMA

 

NO. RUJUKAN : BER/TDR/01/2021

 

210101

210102

210103

210104

210106

210108

 

 

 

04 Mac 2021

(Khamis)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

10 Februari  2021 

(Rabu)

Secara atas talian

 

(Penyertaan digalakkan)

 

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 10 Februari 2021 (Rabu) pada waktu pejabat (9.00 Pagi – 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan) atau emel kepada urusetia perolehan dan pembayaran secara online. Butiran maklumat seperti berikut :-

Nama: Pertubuhan Berita Nasional Malaysia

Bank : Bank Islam Malaysia

No account: 14041010086635

Satu sesi taklimat secara atas talian akan diberikan kepada petender dan penyertaan petender adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E – 10 Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia tender untuk mendapatkan salinan asal dokumen tender. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh 10 Februari 2021 (Rabu) 

Masa : 10.00 Pagi

Syarikat yang ingin menyertai perlulah kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Petender juga wajib mengemukakan Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Petender yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran tender BERNAMA.

Petender perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 04 Mac 2021 (khamis) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)

No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan Bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebut harga berikut:

 

TAJUK SEBUT HARGA

KOD BIDANG PENDAFTARAN

TARIKH TUTUP SEBUT HARGA

 

Sebutharga Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji serta Menyelenggara Peralatan yang Dipasang Sepanjang Tempoh Persidangan Maya Bagi Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Digital ASEAN Yang Pertama (ADGSOM1) dan Mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN Yang Pertama (ADGMIN1)

No. Rujukan : BER/SH/01/2021

 

221305 –

 

Penyediaan Pentas/Pameran pertunjukan, taman hiburan dan karnival/pestaria

 

04 Januari 2021 (Isnin)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

Dokumen sebut harga boleh didapati mulai tarikh 28 Disember 2020 (Isnin) pada waktu pejabat (8:30 pagi – 5:30 petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, 28 Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 04 Januari 2021 (Isnin) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28 Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(U.p: Urus Setia Sebut Harga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 No Faks        : 03 - 26919427

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebut harga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI TONER, KERTAS, ALAT TULIS DAN  

  BAHAN BERCETAK UNTUK KEGUNAAN BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/01/2020

Keputusan

BIL.

CATATAN

1.

Perolehan dibatalkan. Perolehan ini akan di iklankan semula.

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA KERJA-KERJA REKA DAN BINA BAGI MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO PAHANG 

  BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/02/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

TAWARAN HARGA (RM)

1.

Danabina Enterprise

478,000.00

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA KERJA-KERJA REKA DAN BINA BAGI MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO JOHOR 

  BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/03/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

TAWARAN HARGA (RM)

1.

Aln Dyanamic

489,000.00

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA KERJA-KERJA REKA DAN BINA BAGI MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO SARAWAK

  BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/04/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

TAWARAN HARGA (RM)

1.

Setara Vista Sdn Bhd

488,511.60

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA BEKALAN DAN PERKHIDMATAN SEWAAN MEMASANG DAN MEMBUKA SEMULA 

  PERALATAN SET PAMERAN BAGI MAJLIS PELANCARAN 50 TAHUN RUKUN NEGARA 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/05/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

TAWARAN HARGA (RM)

1.

Helvetica Works Sdn Bhd

179,860.00

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA KERJA-KERJA REKA DAN BINA BAGI MENAIKTARAF RUANG PEJABAT RADIO 

  DAN KONTI DI WISMA BERNAMA 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/06/2020

Keputusan

BIL.

CATATAN

1.

Perolehan dibatalkan

 

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PENGHAWA DIMGIN SERTA PERALATAN 

  YANG BERKAITAN DI WISMA BERNAMA 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/07/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

TAWARAN HARGA (RM)

1.

Warisan Fadhilat Enterprise

129,000.00

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LIF DI WISMA BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/08/2020

Keputusan

BIL.

CATATAN

1.

Perolehan dibatalkan. Perolehan ini akan di iklankan semula.

 

 

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DALAM/LUAR BANGUNAN DI  

  WISMA BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/09/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

TAWARAN HARGA (RM)

1.

Tunas Prima Holdings Sdn Bhd

360,000.00

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BERKENAAN CADANGAN KERJA-KERJA 

  MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (M&E) DI BANGUNAN WISMA BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/10/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

TAWARAN HARGA (RM)

1.

Wan Husin & Associates Sdn Bhd

Option 2 : 215,031.60

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BERKENAAN CADANGAN KERJA-KERJA REKA 

   BENTUK DALAMAN (ID) DAN AWAM DI BANGUNAN WISMA BERNAMA

 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/11/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

TAWARAN HARGA (RM)

1.

Arkitek M. Hazriq

Option 2 : 263,820.05

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN (CORRECTIVE 

  MAINTENANCE) SISTEM QUICKEDGE PLAYOUT AUTOMATION, QUICKEDGE TRAFFIC & 

  SCHEDULING, HARMONIC, ROSS VIDEO, DAN SEMUA PERISIAN DAN PERKAKASAN YANG 

  BERKAITAN UNTUK BERNAMA TV

 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/12/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

TAWARAN HARGA (RM)

1.

Uxera Sdn Bhd

434,800.00

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERUNDING BERKENAAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN 

  LIF DI BANGUNAN WISMA BERNAMA

 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/13/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

TAWARAN HARGA (RM)

1.

Kone Elevator (M) Sdn Bhd

105,600.00

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS AM BANGUNAN DAN PERALATAN 

  BERNAMA

 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/14/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

TAWARAN HARGA (RM)

1.

PNSB Insurance Brokers Sdn Bhd

77,165.30

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI TONER, KERTAS, ALAT TULIS DAN 

  BAHAN BERCETAK UNTUK KEGUNAAN BERNAMA

 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/15/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

Kategori Pembekalan

TAWARAN HARGA (RM)

1.

Syarikat Syabas

Alat Tulis

35,540.49

2.

Syarikat Permai Trading

Toner

146,387.50

3.

Syarikat Syabas

Kertas

38,710.00

4.

Syarikat Permai Trading

Kertas Bercetak

16,719.40

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG,MEREKABENTUK, MEMBANGUN, 

  MENGINTEGRASI, MEMIGRASI, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERISIAN SISTEM 

  (BERDASARKAN COTS) PENGGAJIAN (PAYROLL)

 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/16/2020

Keputusan

BIL.

Nama Syarikat

TAWARAN HARGA (RM)

1.

MCSB Systems (PG) Sdn Bhd

230,000.00

 

Nota : Diminta penyebutharga yang berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Wisma BERNAMA, Tingkat 6 Jabatan 

  Kewangan dan Fasiliti

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI TONER, KERTAS, ALAT TULIS DAN  

  BAHAN BERCETAK UNTUK KEGUNAAN BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/01/2020

 

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA (RM)

CATATAN

1.

1/2

Toner : RM395,118.30

Alat Tulis : RM47,858.97

Kertas : RM126,232.00

Kertas Bercetak : RM21,571.90

 

-

2.

2/2

Toner : RM358,126.90

Alat Tulis : RM148,073.14

Kertas : RM116,947.80

Kertas Bercetak : RM24,364.20

 

-

 

Sebanyak dua (2) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA KERJA-KERJA REKA DAN BINA BAGI MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO PAHANG 

  BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/02/2020

 

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA (RM)

CATATAN

1.

1/8

460,000.00

-

2.

2/8

470,000.00

-

3.

3/8

484,300.00

 

4.

4/8

485,888.00

 

5.

5/8

455,800.00

 

6.

6/8

448,200.00

 

7.

7/8

486,000.00

 

8.

8/8

478,000.00

 

 

Sebanyak lapan (8) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA KERJA-KERJA REKA DAN BINA BAGI MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO JOHOR 

  BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/03/2020

 

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA (RM)

CATATAN

1.

1/10

489,018.28

-

2.

2/10

-

-

3.

3/10

487,650.00

-

4.

4/10

516,962.00

-

5.

5/10

490,000.00

-

6.

6/10

485,450.00

-

7.

7/10

435,000.00

-

8.

8/10

484,887.20

-

9.

9/10

489,000.00

-

10.

10/10

485,345.00

-

 

Sebanyak sepuluh (10) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA KERJA-KERJA REKA DAN BINA BAGI MENAIKTARAF BANGUNAN BIRO SARAWAK

  BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/04/2020

 

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA (RM)

CATATAN

1.

1/6

485,000.00

-

2.

2/6

489,900.00

-

3.

3/6

489,670.00

-

4.

4/6

490,000.00

-

5.

5/6

478,918.00

-

6.

6/6

490,000.00

-

 

Sebanyak enam (6) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

 

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA BEKALAN DAN PERKHIDMATAN SEWAAN MEMASANG DAN MEMBUKA SEMULA 

  PERALATAN SET PAMERAN BAGI MAJLIS PELANCARAN 50 TAHUN RUKUN NEGARA 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/05/2020

 

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA (RM)

CATATAN

1.

1/3

179,860.00

-

2.

2/3

197,226.00

-

3.

3/3

191,200.00

-

 

Sebanyak tiga (3) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA KERJA-KERJA REKA DAN BINA BAGI MENAIKTARAF RUANG PEJABAT RADIO 

  DAN KONTI DI WISMA BERNAMA 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/06/2020

 

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA (RM)

CATATAN

1.

1/5

467,175.00

-

2.

2/5

488,261.00

-

3.

3/5

490,053.00

-

4.

4/5

519,453.00

-

5.

5/5

495,050.00

-

 

Sebanyak lima (5) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PENGHAWA DIMGIN SERTA PERALATAN YANG BERKAITAN DI WISMA BERNAMA 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/07/2020

 

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA (RM)

CATATAN

1.

1/9

162,864.00

-

2.

2/9

114,120.00

-

3.

3/9

131,640.00

-

4.

4/9

216,768.00

-

5.

5/9

105,120.00

-

6.

6/9

134,400.00

-

7.

7/9

720,000.00

-

8.

8/9

174,403.92

-

9.

9/9

118,474.08

-

 

Sebanyak sembilan (9) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LIF DI WISMA BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/08/2020

 

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA (RM)

CATATAN

1.

1/5

115,200.00

-

2.

2/5

115,200.00

-

3.

3/5

76,800.00

-

4.

4/5

192,000.00

-

5.

5/5

172,800.00

-

 

Sebanyak lima (5) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

 

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DALAM/LUAR BANGUNAN DI  

  WISMA BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/09/2020

 

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA (RM)

CATATAN

1.

1/10

503,012.40

-

2.

2/10

450,288.00

-

3.

3/10

421,668.00

-

4.

4/10

403,658.39

-

5.

5/10

418,424.40

-

6.

6/10

427,074.00

-

7.

7/10

314,160.00

-

8.

8/10

345,744.00

-

9.

9/10

344,568.00

-

10.

10/10

341,088.00

-

 

Sebanyak sepuluh (10) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BERKENAAN CADANGAN KERJA-KERJA 

  MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (M&E) DI BANGUNAN WISMA BERNAMA

Rujukan Sebutharga: BER/SH/10/2020

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA 

OPTION 1

(RM)

TAWARAN HARGA 

OPTION 2

(RM)

CATATAN

1.

1/10

167,480.00

200,552.00

-

2.

2/10

215,316.21

300,964.21

-

3.

3/10

138,648.00

184,440.00

-

4.

4/10

147,000.00

207,000.00

-

5.

5/10

182,214.00

217,438.22

-

6.

6/10

203,212.60

215,031.60

-

7.

7/10

409,032.80

451,703.74

-

8.

8/10

233,200.00

284,080.00

-

9.

9/10

197,538.42

243,913.42

-

10.

10/10

184,440.00

248,040.00

-

 

Sebanyak sepuluh (10) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BERKENAAN CADANGAN KERJA-KERJA REKA 

   BENTUK DALAMAN (ID) DAN AWAM DI BANGUNAN WISMA BERNAMA

 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/11/2020

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA 

OPTION 1

(RM)

TAWARAN HARGA 

OPTION 2

(RM)

CATATAN

1.

1/13

318,110.00

334,646.00

-

2.

2/13

208,576.20

279,808.20

-

3.

3/13

174,900.00

302,100.00

-

4.

4/13

180,041.00

257,124.20

-

5.

5/13

190,800.00

267,120.00

-

6.

6/13

222,600.00

286,200.00

-

7.

7/13

213,060.00

260,760.00

-

8.

8/13

452,897.72

521,267.72

-

9.

9/13

384,790.00

416,590.00

-

10.

10/13

250,000.00

265,000.00

-

11.

11/13

296,800.00

291,857.86

-

12.

12/13

221,420.05

263,820.05

-

13.

13/13

275,000.00

330,529.20

-

 

Sebanyak tiga belas (13) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PEMBAIKAN (CORRECTIVE 

  MAINTENANCE) SISTEM QUICKEDGE PLAYOUT AUTOMATION, QUICKEDGE TRAFFIC & 

  SCHEDULING, HARMONIC, ROSS VIDEO, DAN SEMUA PERISIAN DAN PERKAKASAN YANG 

  BERKAITAN UNTUK BERNAMA TV

 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/12/2020

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA 

(RM)

CATATAN

1.

1/3

434,800.00

-

2.

2/3

469,584.00

-

3.

3/3

478,280.00

-

 

Sebanyak tiga (3) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERUNDING BERKENAAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN 

  LIF DI BANGUNAN WISMA BERNAMA

 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/13/2020

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA 

(RM)

CATATAN

1.

1/2

105,600.00

-

2.

2/2

108,960.00

-

 

Sebanyak dua (2) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS AM BANGUNAN DAN PERALATAN 

  BERNAMA

 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/14/2020

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA 

(RM)

CATATAN

1.

1/3

77,165.30

-

2.

2/3

97,678.04

-

3.

3/3

92,359.63

-

 

Sebanyak tiga (3) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI TONER, KERTAS, ALAT TULIS DAN 

  BAHAN BERCETAK UNTUK KEGUNAAN BERNAMA

 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/15/2020

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA 

(RM)

CATATAN

ALAT TULIS

TONER/INK

KERTAS

KERTAS BERCETAK

1.

1/7

42,086.35

173,722.00

-

-

-

2.

2/7

37,653.40

136,511.00

-

-

-

3.

3/7

35,540.49

146,620.60

38,710.10

16,892.20 

-

4.

4/7

47,279.63

177,988.52

42,698.88

22,583.40

-

5.

5/7

47,093.90

127,130.80

42,107.00

47,895.40

-

6.

6/7

36,204.05

146,387.50

38,669.50

16,719.40

-

7.

7/7

62,531.00

156,139.00

101,160.00

37,263.00

-

 

Sebanyak tujuh (7) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

 

 

 

 

 

Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG,MEREKABENTUK, MEMBANGUN, 

  MENGINTEGRASI, MEMIGRASI, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERISIAN SISTEM 

  (BERDASARKAN COTS) PENGGAJIAN (PAYROLL)

 

Rujukan Sebutharga: BER/SH/16/2020

BIL.

NO. PENYEBUTHARGA

TAWARAN HARGA 

(RM)

CATATAN

1.

1/2

268,360.00

-

2.

2/2

490,992.00

-

 

Sebanyak dua (2) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum   

  diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MENGINTERGRASI, MEMIGRASI, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERISIAN SISTEM (BERDASARKAN COTS) PENGGAJIAN (PAYROLL) BERNAMA

 

NO. RUJUKAN : BER/SH/16/2020

 

210103

 

21 Disember 2020

(Isnin)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

11 Disember  2020 (Jumaat)

 

(Kehadiran

digalakkan)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 11 Disember 2020 (Jumaat) pada waktu pejabat (9.00 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia sebutharga untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                    : 11 Disember 2020 (Jumaat)

Masa                      : 10.00 Pagi

Tempat                  : Tingkat 12, Bilik Latihan, Pusat Latihan dan Kecemerlangan, Wisma  

                 BERNAMA Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur

 

Syarikat yang ingin menyertai perlulah kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran sebutharga BERNAMA.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran sebutharga secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 21 Disember 2020 (Jumaat) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel                   : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel                    : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

                                                                                   

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

 

Tajuk Tender

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Tender

Taklimat

Tender

 

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN (BERDASARKAN COTS), MENGINTEGRASI & MENGUJILARI SISTEM DAN INFRASTRUKTUR NEWSROOM MEDIA CONVERGENCE BERNAMA (BNMCS)

 

Dan/Atau

 

MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN PROGRAM LATIHAN HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT (HCD) BAGI JABATAN PENGARANG DAN JABATAN NIAGA BERNAMA

 

NO. RUJUKAN : BER/TDR/03/2020

 

210101

210102

210103

210104

210105

210106

210108

 

Dan/Atau

 

221110

 

 

31 Disember 2020

(Khamis)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

10 Disember  2020 (Khamis)

 

(Kehadiran

digalakkan)

 

 

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 10 Disember 2020 (Khamis) pada waktu pejabat (9.00 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada petender dan kehadiran petender adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E � 10 Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia tender untuk mendapatkan salinan asal dokumen tender. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                    : 10 Disember 2020 (Khamis)

Masa                      : 10.00 Pagi

Tempat                  : Tingkat 11, Bilik Mesyuarat Pengurusan Pengetahuan, Wisma  

                 BERNAMA Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur

 

Syarikat yang ingin menyertai perlulah kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Petender juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Petender yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran tender BERNAMA.

 

Petender perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 31 Disember 2020 (Khamis) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)

 No Tel                   : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel                    : haniiah.ahya@bernama.com

 

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh

Tutup

 

Taklimat Sebutharga

 

SEBUTHARGA MEMBEKAL  DAN MENGHANTAR 

PELBAGAI TONER, KERTAS,  ALAT TULIS DAN BAHAN  BERCETAK UNTUK 

KEGUNAAN BERNAMA

 

NO. RUJUKAN : BER/SH/15/2020

 

 

10201 (Kertas)

020601(Alat Tulis)

(Tidak Termasuk 

Borang Dan Semua Jenis Kertas)

 

020603 (Organiser,  Diari, Kalender, 

Buku Alamat, Resit,  Memo)

 

10 Disember 2020

(Khamis)

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

 

02 Disember 2020 (Rabu)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 02 Disember 2020 (Rabu) pada waktu pejabat (9.00 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh            : 02 Disember 2020 (Rabu)

Masa              : 2.30 Petang

Tempat          : Tingkat 12, Bilik Pusat Kecemerlangan & Latihan, Wisma 

                           BERNAMA, Jalan BERNAMA , Off Jalan Tun Razak, 50400,Kuala

                           Lumpur

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 10 Disember 2020 (Khamis) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 10 Disember 2020 (Khamis).

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh

Tutup

 

Taklimat Sebutharga

 

SEBUTHARGA

PERKHIDMATAN

PERLINDUNGAN INSURANS AM BANGUNAN DAN PERALATAN

BERNAMA

 

NO. RUJUKAN : BER/SH/14/2020

 

 

221801

(Syarikat Insurans)

 

Atau

 

221802

(Broker)

 

09 Disember 2020

(Rabu)

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

 

02 Disember 2020 (Rabu)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 02 Disember 2020 (Rabu) pada waktu pejabat (9.00 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh            : 02 Disember 2020 (Rabu)

Masa              : 10.00 Pagi

Tempat          : Tingkat 12, Bilik Pusat Kecemerlangan & Latihan, Wisma 

                           BERNAMA, Jalan BERNAMA , Off Jalan Tun Razak, 50400,Kuala

                           Lumpur

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 09 Disember 2020 (Rabu) alamat seperti berikut:

 

 

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 09 Disember 2020 (Rabu).

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

 

 

                                                                                               

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LIF DI WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/13/2020

TEMPOH KONTRAK:

2 TAHUN

 

 

220505 �  Mechanisation System (Conveyor, Lift, dll.)

 

01 Disember 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

24 November 2020 (Selasa)

 

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 24 November 2020 (Selasa) pada waktu pejabat (9.00 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh            : 24 November 2020 (Selasa)

Masa              : 10.00 Pagi

Tempat          : Tingkat 12, Bilik Pusat Kecemerlangan & Latihan, Wisma  

                         BERNAMA, Jalan BERNAMA , Off Jalan Tun Razak, 50400,Kuala

                         Lumpur

 

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 01 Disember 2020 (Selasa) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 24  November 2020 (Selasa).

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

Tajuk Tender Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Tender Taklimat Tender
TENDER MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI (ANALOG PABX) DAN NETWORK BACKBONE BERNAMA KEPADA SISTEM KOMUNIKASI DIGITAL SIP PBX (IPV6)

NO. RUJUKAN : BER/TDR/02/2020

210101;
210102;
210103;
210105;
210108;
210202;
dan
210203
4 November 2020 (Rabu) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

14 Oktober 2020 (Rabu)

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 14 Oktober 2020 (Rabu) pada waktu pejabat (8:30 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

Satu sesi taklimat akan diadakan dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 14 Oktober 2020 (Rabu)
Masa : 10.00 Pagi
Tempat : Tingkat 11, Bilik Mesyuarat Pengurusan Pengetahuan, Wisma BERNAMA,
Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Syarikat yang ingin menyertai perlulah kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran dan juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tender tersebut secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 4 November 2020 (Rabu) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas. Syarikat boleh mendapatkan borang pengesahan kehadiran dan surat perwakilan kuasa di laman web BERNAMA iaitu www.bernama.com.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

                                                                                               

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LIF DI WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/13/2020

TEMPOH KONTRAK:

2 TAHUN

 

 

220505 �  Mechanisation System (Conveyor, Lift, dll.)

 

01 Disember 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

24 November 2020 (Selasa)

 

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 24 November 2020 (Selasa) pada waktu pejabat (9.00 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh            : 24 November 2020 (Selasa)

Masa              : 10.00 Pagi

Tempat          : Tingkat 12, Bilik Pusat Kecemerlangan & Latihan, Wisma  

                         BERNAMA, Jalan BERNAMA , Off Jalan Tun Razak, 50400,Kuala

                         Lumpur

 

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 01 Disember 2020 (Selasa) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 24  November 2020 (Selasa).

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat

Sebutharga

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BERKENAAN CADANGAN KERJA-KERJA REKA BENTUK DALAMAN (ID) DAN AWAM DI BANGUNAN WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/11/2020

330201 � ARKITEK

330204 �

HIASAN DALAM

29 September 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

15 September 2020 (Selasa)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 15 September 2020 (Selasa) pada waktu pejabat (8:30 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Satu sesi taklimat akan diadakan dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Sebutharga untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 15 September 2020

Masa : 10.00 pagi

Tempat : Tingkat 13, Bilik Mesyuarat Modal Insan,

Jabatan Modal Insan, Wisma BERNAMA, Jalan BERNAMA ,

Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Syarikat juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Tawaran Sebutharga perlu dikemukakan secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 29 September 2020 (Selasa) di alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Kehadiran perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada Urusetia Sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 15 September 2020 (Selasa).

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana Arahan Sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BERKENAAN CADANGAN KERJA-KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (M&E) DI BANGUNAN WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/10/2020

 

 

330103 � Kejuruteraan Elektrik

 

330104 � Kejuruteraan Mekanikal

 

28 September 2020 (Isnin)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

14 September 2020 (Isnin)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 14 September 2020 (Isnin) pada waktu pejabat (8:30 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Satu sesi taklimat akan diadakan dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Sebutharga untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh            : 14 September 2020

Masa              : 10.00 pagi

Tempat          : Tingkat 12, Bilik Latihan, Bahagian Pembangunan Latihan,

  Jabatan Modal Insan, Wisma BERNAMA, Jalan BERNAMA ,

  Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Syarikat juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Tawaran Sebutharga perlu dikemukakan secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 28 September 2020 (Isnin) di alamat seperti berikut:

 

 

 

 

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Kehadiran perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada Urusetia Sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 14 September 2020 (Isnin).

 

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana Arahan Sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

IKLAN TAWARAN PELUPUSAN KENDERAAN BERNAMA

Bahagian Pengurusan Aset ingin mempelawa syarikat atau orang perseorangan yang berminat membeli kenderaan pelupusan. Butiran pelupusan kenderaan adalah seperti berikut: 

Jenis Kenderaan : Van Kia Pregio 
No plat : WQE 3958
Harga Simpanan : RM 5,000.00

Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih
Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih
Kepada yang berminat dengan tawaran ini boleh melihat kenderaan tersebut di Wisma BERNAMA dengan menghubungi Puan Nurul Ashikin Bt Hassan (Urusetia Pelupusan) di  talian 03-2693 9933 sambungan 557 dan 396.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat

Sebutharga

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DALAM/LUAR BANGUNAN DI WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/09/2020

TEMPOH KONTRAK:

1 TAHUN

221001- MENCUCI BANGUNAN DAN PEJABAT

221002 � MEMBERSIH KAWASAN

11 Ogos 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

04 Ogos 2020 (Selasa)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 04 Ogos 2020 (Selasa) pada waktu pejabat (8:30 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 04 Ogos 2020
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Tingkat 13, Bilik Mesyuarat Modal Insan,
Wisma BERNAMA, Jalan BERNAMA ,
Off Jalan Tun Razak, 50400,Kuala Lumpur

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 11 Ogos 2020 (Selasa) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

No Faks : 03 - 26919427

e-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 04 Ogos 2020 (Selasa).

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat

Sebutharga

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LIFT DI WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/08/2020

TEMPOH KONTRAK:

2 TAHUN

220505 � Mechanisation System (Conveyor, Lift, dll.) 04 Ogos 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

28 Julai 2020

(Selasa)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 28 Julai 2020 (Selasa) pada waktu pejabat (8:30 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 28 Julai 2020
Masa : 10.00 Pagi
Tempat : Tingkat 13, Bilik Mesyuarat Modal Insan,
Wisma BERNAMA, Jalan BERNAMA ,Off Jalan Tun
Razak, 50400,Kuala Lumpur

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 04 Ogos 2020 (Selasa) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
No Faks : 03 - 26919427

e-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 28 Julai 2020 (Selasa).

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat

Sebutharga

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PENGHAWA DINGIN SERTA PERALATAN YAN G BERKAITAN DI WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/07/2020

TEMPOH KONTRAK:

2 TAHUN

220301 �

Penyelenggaraan / Pembaikan Alat Hawa Dingin

(Alat Hawa Dingin (Window/Split/ Berpusat)

30 Julai 2020 (Khamis)

jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

23 Julai 2020

(Khamis)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 23 Julai 2020 (Khamis) pada waktu pejabat (8:30 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 23 Julai 2020

Masa : 10.00 Pagi

Tempat : Tingkat 13, Bilik Mesyuarat Modal Insan,

Wisma BERNAMA, Jalan BERNAMA ,Off Jalan Tun

Razak, 50400,Kuala Lumpur

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 23 Julai 2020 (Khamis) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

No Faks : 03 - 26919427

e-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 23 Julai 2020 (Khamis).

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI

Tajuk Sebutharga Gred Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
Sebutharga bagi Kerja- Kerja Reka dan Bina bagi Menaiktaraf Ruang Pejabat Radio dan Konti di Wisma BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/06/2020

Gred Pendaftaran � G2

Kategori : Building

Pengkhususan :

B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)

04 Ogos 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

21 Julai 2020

(Selasa)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 21 Julai 2020 (Selasa) pada waktu pejabat. Pihak BERNAMA akan emelkan/memberikan dokumen sebutharga kepada semua syarikat yang menghadiri taklimat sebutharga. Bagi syarikat yang tidak menghadiri taklimat sebutharga, perlulah membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada syarikat dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E-6 Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 21 Julai 2020 (Selasa)
Masa : 10.00 Pagi
Tempat : BERNAMA, Tingkat 11, Bilik Mesyuat Pengurusan
Pengetahuan. No.28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur, Malaysia

Syarikat juga wajib membawa Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 04 Ogos 2020 (Selasa) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
Wisma BERNAMA,
No. 28 Jalan BERNAMA,
Off Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur,
Malaysia.
(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
No Faks : 03 - 26919427
e-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran B � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 21 Julai 2020 (Selasa).

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

Syarikat yang mengemukakan tawaran sebutharga perlu mengisi Borang Penyerahan Dokumen Sebutharga dan mendapatkan pengesahan penyerahan daripada pegawai yang menerima dokumen sebutharga. Borang penyerahan dokumen sebutharga perlulah diemelkan kepada urusetia perolehan.

 

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

 

Sebutharga Perkhidmatan Penyelenggaraan Pembaikan (Corrective Maintenance) Sistem Quickedge Playout Automation, Quickedge Traffic & Schedulling, Harmonic, Ross Video, Dan Semua Perisian Dan Perkakasan Yang Berkaitan Untuk BERNAMA TV

NO. RUJUKAN : BER/SH/12/2020

 

 

210105 - Telecommunication/networking-supply product, infrastructure, services including maintenance (LAN/WAN/Internet/wireless/satellite)

 

18 September 2020 (Jumaat)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 11 September 2020 (Jumaat) pada waktu pejabat (8:30 Pagi – 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 18 September 2020 (Jumaat) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

 Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

 

SEBUTHARGA BEKALAN DAN PERKHIDMATAN SEWAAN, MEMASANG DAN MEMBUKA SEMULA PERALATAN SET PAMERAN BAGI MAJLIS PELANCARAN 50 TAHUN RUKUN NEGARA

NO. RUJUKAN : BER/SH/05/2020

 

 

221305 –

 

Penyediaan Pentas/Pameran pertunjukan, taman hiburan dan karnival/pestaria

 

25 Jun 2020 (Khamis)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 18 Jun 2020 (Khamis) pada waktu pejabat (8:30 Pagi – 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 25 Jun 2020 (Khamis) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 No Faks : 03 - 26919427

 E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KEPUTUSAN TENDER

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN (BERDASARKAN COTS), MENGINTEGRASI & MENGUJILARI SISTEM DAN INFRASTRUKTUR NEWSROOM MEDIA CONVERGENCE BERNAMA (BNMCS)

BER/TDR/01/2020

Tarikh Diiklankan: 12 Mac 2020
Tarikh Taklimat: 16 Mac 2020
Tarikh Tutup : 20 Mei 2020
Tarikh Lembaga Perolehan BERNAMA: 6 Julai 2020
Jumlah Petender yang menghantar Dokumen: 4

TAJUK TENDERNOMBOR TENDERKEPUTUSAN / SYARIKAT BERJAYA
TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN (BERDASARKAN COTS), MENINTEGRASI & MENGUJILARI SISTEM DAN INFRASTRUKTUR NEWSROOM MEDIA CONVERGENCE BERNAMA (BNMCS)BER/TDR/01/2020Tender Semula
 

 

JADUAL TENDER

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN (BERDASARKAN COTS), MENGINTEGRASI & MENGUJILARI SISTEM DAN INFRASTRUKTUR NEWSROOM MEDIA CONVERGENCE BERNAMA (BNMCS)

BER/TDR/01/2020

Tarikh Diiklankan: 12 Mac 2020
Tarikh Taklimat: 16 Mac 2020
Tarikh Tutup : 20 Mei 2020
Jumlah Petender yang menghantar Dokumen: 4

Bil.No. PetenderTawaran Harga (RM)
11/410,048,375.50
22/49,510,186.44
33/415,303,757.42
44/422,965,198.20

Sebanyak empat (4) tawaran tender yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima (sebelum dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian). BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Gred Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

Sebutharga Kerja-Kerja Reka dan Bina bagi Menaiktaraf Bangunan Biro Sarawak BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/04/2020

 

 

Gred Pendaftaran � G2

 

Kategori : Building

 

Pengkhususan :

B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)

 

 

15 Julai 2020

(Rabu)

jam 12.00

tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

1 Julai 2020

(Rabu)

 

(Kehadiran

digalakkan)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 1 Julai 2020 (Rabu) pada waktu pejabat. Pihak BERNAMA akan emelkan/memberikan dokumen sebutharga kepada semua syarikat yang menghadiri taklimat sebutharga. Bagi syarikat yang tidak menghadiri taklimat sebutharga, perlulah membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada syarikat dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E-6 Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                        : 1 Julai 2020 (Rabu)

Masa                          : 2.30 Petang

Tempat                      : BERNAMA SARAWAK, 169E-Tkt 1, Lorong 9 Jalan Satok, 

                                    93752 2 Kuching, Sarawak.

 

Syarikat juga wajib membawa salinan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Syarikat perlu mengemukakan tawaran sebutharga secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 15 Julai 2020 (Rabu) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

BERNAMA SARAWAK,

169E-Tkt 1,

Lorong 9 Jalan Satok, 

93752 Kuching,

Sarawak.

 

 (u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 No Faks        : 03 - 26919427

 e-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Syarikat perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran B � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 1 Julai 2020 (Rabu).

 

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

Syarikat yang mengemukakan tawaran sebutharga perlu mengisi Borang Penyerahan Dokumen Sebutharga dan mendapatkan pengesahan penyerahan daripada pegawai yang menerima dokumen sebutharga. Borang penyerahan dokumen sebutharga perlulah diemelkan kepada urusetia perolehan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Gred Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

Sebutharga bagi Kerja-Kerja Reka dan Bina bagi Menaiktaraf Bangunan  Biro Johor BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/03/2020

 

 

Gred Pendaftaran � G2

 

Kategori : Building

 

Pengkhususan :

B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)

 

 

9 Julai 2020 (Khamis)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

25 Jun 2020

(Khamis)

 

(Kehadiran

diwajibkan)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 25 Jun 2020 (Khamis) pada waktu pejabat. Pihak BERNAMA akan emelkan/memberikan dokumen sebutharga kepada semua penyebutharga yang menghadiri taklimat sebutharga sahaja.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah diwajibkan. Kegagalan Penyebutharga untuk menghadiri taklimat sebutharga tersebut akan mengakibatkan Penyebutharga tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D-6 Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                        :  25 Jun 2020 (Khamis)

Masa                          :  2.00 Petang

Tempat                      :  BERNAMA, 6A, Jalan Serampang, Taman Pelangi, 80050

   Johor Bahru, Johor.

 

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut  secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 9 Julai 2020 (Khamis) alamat seperti berikut:

 

 

 

 

 

Bahagian Perolehan

BERNAMA, 6A,

Jalan Sermpang,

Taman Pelangi,

80050, Johor Bahru,

Johor.

 (u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 No Faks        : 03 - 26919427

 e-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran B � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 25 Jun 2020 (Khamis).

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.
 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Gred Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

Sebutharga bagi Kerja-Kerja Reka dan Bina bagi Menaiktaraf Bangunan  Biro Pahang BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/02/2020

 

 

Gred Pendaftaran � G2

 

Kategori : Building

 

Pengkhususan :

B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)

 

 

7 Julai 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

23 Jun 2020

(Selasa)

 

(Kehadiran

diwajibkan)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 23 Jun 2020 (Selasa) pada waktu pejabat.

Pihak BERNAMA akan emelkan/memberikan dokumen sebutharga kepada semua penyebutharga yang menghadiri taklimat sebutharga sahaja.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah diwajibkan. Kegagalan Penyebutharga untuk menghadiri taklimat sebutharga tersebut akan mengakibatkan Penyebutharga tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D-6 Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                        :  23 Jun 2020 (Selasa)

Masa                          :  2.00 Petang

Tempat                      :  BERNAMA, Tingkat 1, A-3784 Jalan Beserah, 25300

                                     Kuantan, Pahang.

 

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut  secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 7 Julai 25020 (Selasa) alamat seperti berikut:

 

 

 

 

 

Bahagian Perolehan

BERNAMA, Tingkat 1,

 A-3784 Jalan Beserah, 2

5300 Kuantan, Pahang

 (u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 No Faks        : 03 - 26919427

 e-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran B � Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 23 Jun 2020 (Selasa).

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

 

Tajuk Tender

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Tender

Taklimat

Tender

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN (BERDASARKAN COTS), MENGINTEGRASI & MENGUJILARI SISTEM DAN INFRASTRUKTUR NEWSROOM MEDIA CONVERGENCE BERNAMA (BNMCS)

NO. RUJUKAN : BER/TDR/01/2020

210101

210102

210103

210104

210105

210106

210108

06 April 2020

(Isnin)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

 

16 Mac 2020 (Isnin)

 

(Kehadiran

diwajibkan)

 

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 16 Mac 2020 (Isnin) pada waktu pejabat (8:30 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada petender dan kehadiran petender adalah diwajibkan. Kegagalan Petender untuk menghadiri taklimat tender tersebut akan mengakibatkan Petender tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK.Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E � 10 Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                    : 16 Mac 2020 (Isnin)

Masa                      : 10.00 Pagi

Tempat                  : Tingkat 12, Bilik Latihan 2 Bahagian Pembangunan Latihan, Wisma   

                               BERNAMA Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur

 

Syarikat yang ingin menyertai perlulah kemukakan borang pengesahan kehadiran (Lampiran B � Borang Kehadiran Taklimat Tender BERNAMA). Petender juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Petender yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini.

 

Petender perlu mengemukakan tawaran tersebut  secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 06 April 2020 (Isnin) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)

 No Tel                   : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 No Faks               : 03 - 26919427

 e-mel                    : haniiah.ahya@bernama.com

 

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA

 
Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PENYEDIAAN LUKISAN TERUKUR SEHINGGA MEMPEROLEH KELULUSAN PIHAK BERKUASA BERKAITAN (PBB) DI BAWAH PROJEK MEMBANGUN DAN MENAIKTARAF SISTEM KESELAMATAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN KERJA-KERJA AWAM WISMA BERNAMA, JALAN TUN RAZAK
Rujukan Sebutharga: BER/SH/06/2019
Tarikh Tutup Sebutharga: 18 Disember 2019

 

Bil.No. PenyebuthargaNama PenyebuthargaTawaran Harga (RM)
11/4ADIFADZLI ARCHITECT276,450.02

 

Sukacita dimaklumkan bahawa BERNAMA bersetuju melantik syarikat di atas bagi Sebutharga Penyediaan Lukisan Terukur Sehingga Memperoleh Kelulusan Pihak Berkuasa Berkaitan (PBB) Di Bawah Projek Membangun Dan Menaiktaraf Sistem Keselamatan Mekanikal, Elektrikal Dan Kerja-Kerja Awam Wisma BERNAMA, Jalan Tun Razak

Nota : BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 


 

JADUAL SEBUTHARGA

 
Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PENYEDIAAN LUKISAN TERUKUR SEHINGGA MEMPEROLEH KELULUSAN PIHAK BERKUASA BERKAITAN (PBB) DI BAWAH PROJEK MEMBANGUN DAN MENAIKTARAF SISTEM KESELAMATAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN KERJA-KERJA AWAM WISMA BERNAMA, JALAN TUN RAZAK
Rujukan Sebutharga: BER/SH/06/2019
Tarikh Tutup Sebutharga: 18 Disember 2019
Masa: 12.00PM

 

Bil.No. PenyebuthargaTawaran Harga (RM)Catatan
11/4276,450.02
22/4391,627.00
33/4328,600.00
44/4300,000.00

 

Sebanyak empat (4) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima (sebelum dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian). BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 


 

PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA

 
Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS BANGUNAN DAN PERALATAN BERNAMA
Rujukan Sebutharga: BER/SH/07/2019
Tarikh Tutup Sebutharga: 06 Disember 2019
Masa: 12.00PM
Tempoh Kontrak1 tahun (1/1/2020-31/12/2020)

 

Bil.No. PenyebuthargaNama PenyebuthargaTawaran Harga (RM)
22/6PNSB Insurans Brokers Sdn Bhd86,039.23

 

Sukacita dimaklumkan bahawa BERNAMA bersetuju melantik syarikat di atas bagi Sebutharga Perkhidmatan Perlindungan Insurans Bangunan Dan Peralatan BERNAMA.

Nota : BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 


 

JADUAL SEBUTHARGA

 
Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS BANGUNAN DAN PERALATAN BERNAMA
Rujukan Sebutharga: BER/SH/07/2019
Tarikh Tutup Sebutharga: 06 Disember 2019
Masa: 12.00PM

 

Bil.No. PenyebuthargaTawaran Harga (RM)Catatan
11/6129,846.36
22/686,039.23
33/666,673.33
44/6109,676.49
55/699,894.83
66/6106,787.01

 

Sebanyak enam (6) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 


 

KEPUTUSAN TAWARAN


PERKHIDMATAN MENGURUS KAFETERIA DAN MENYEDIAKAN MAKANAN BERMASAK ISLAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI TINGKAT 2 WISMA BERNAMA, NO.28, JALAN BERNAMA OFF JALAN TUN RAZAK 50400 KUALA LUMPUR

Tarikh Diiklankan : 6 November 2019 Rabu
Tarikh Tutup : 15 November 2019 Jumaat
Tarikh Mesyuarat Lembaga Perolehan B Bersidang : 18 Disember 2019 Rabu
Tarikh Keluar Surat Tawaran : 23 Disember 2019
Jumlah Petender yang menghantar Dokumen : 9 Petender

 

TAJUK TAWARAN

KEPUTUSAN / SYARIKAT BERJAYA

TEMPOH PENGHANTARAN / SIAP KERJA / PERKHIDMATAN

 

PERKHIDMATAN MENGURUS KAFETERIA DAN MENYEDIAKAN MAKANAN BERMASAK ISLAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

DI TINGKAT 2 WISMA BERNAMA, NO.28, JALAN BERNAMA OFF JALAN TUN RAZAK 50400 KUALA LUMPUR

 

EDARAN INNOVATIVE TRADING

2 TAHUN

1 FEB 2020- 31 JAN 2022

 

OLEH : BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN FASILITI

 


 

KENYATAAN TAWARAN SEWAAN
 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tawaran sewaan berikut:

 

                             Tajuk Tawaran

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Tawaran

Taklimat Tawaran

PERKHIDMATAN MENGURUS KAFETERIA DAN MENYEDIAKAN MAKANAN BERMASAK ISLAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI TINGKAT 2 WISMA BERNAMA, NO.28, JALAN BERNAMA OFF JALAN TUN RAZAK 50400 KUALA LUMPUR

 

040103

(Makanan Bermasak Islam)

15/11/2019 (Jumaat)

J
am12.00 tengah hari

 

 

12/11/2019 (Selasa) 10.30 pg

(Kehadiran diwajibkan)

 

Dokumen Tawaran Sewaan boleh didapati mulai tarikh 6 November 2019 (Rabu) pada waktu pejabat (8:30 Pagi � 5:30 Petang) di Bahagian Pentadbiran, Tingkat 13, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur

Semua keperluan dokumen seperti yang dinyatakan dalam dokumen tawaran sewaan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri seperti arahan di dalam Dokumen Tawaran Sewaan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Bahagian Pentadbiran, Tingkat 13, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur pada atau sebelum 15 November 2019 (Jumaat) sebelum jam 12.00 tengah hari.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada Pengusaha dan kehadiran adalah diwajibkan. Kegagalan tuan/puan untuk menghadiri taklimat tawaran sewaan tersebut akan mengakibatkan tuan/puan tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK. Hanya dua (2) orang wakil pengusaha yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Pengusaha yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tawaran bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat berikut :

Urusetia Tawaran
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia
Tingkat 13, Wisma BERNAMA
28, Jalan 1/65A, Off Jalan Tun Razak
50400, Kuala Lumpur
( U.P : Nur Farrah Hanna Bt Ibrahim )
No.Faks : 03-20594691

E-mel : farrah@bernama.com

Tawaran yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tawaran tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh buka iklan : 6 November 2019

 


 

Senarai bangunan milik BERNAMA yang kosong untuk disewakan

 
1. Biro Kelantan   2. Biro Seremban
 • 3 tingkat (Aras lantai dan tingkat 1 pejabat BERNAMA)
 • Aras 2 kosong
 • Kadar sewa RM800 sebulan
 
 • 2 tingkat (Aras lantai pejabat BERNAMA)
 • Aras 1 kosong
 • Kadar sewa RM800 sebulan
3. Biro Kuching   4. Biro Melaka
 • 3 tingkat (Aras lantai dan tingkat 1 pejabat BERNAMA)
 • Aras 2 kosong
 • Kadar sewa RM700 sebulan
 
 • 2 setengah tingkat ( Tingkat 2 pejabat BERNAMA )
 • Aras Mezzanine dan aras lantai kosong
 • Kadar sewa Mezzanine RM600 sebulan
 • Kadar sewa aras lantai RM1200 sebulan
5. Biro Pahang   6. Biro Perlis
 • 3 tingkat ( Tingkat 2 pejabat BERNAMA)
 • Aras lantai, aras mezzanine dan aras tiga kosong
 • Kadar sewa aras lantai RM2500 sebulan
 • Kadar sewa aras satu RM1200 sebulan
 • Kadar sewa aras tiga RM500 sebulan
 
 • 3 tingkat ( Tingkat 3 pejabat BERNAMA)
 • Aras lantai di sewa oleh Amanah Raya
 • Aras Mezzenine kosong
 • Kadar sewa mezzanine RM1500.00
 • Aras 2 kosong
 • Kadar sewa tingkat 2 RM1700 sebulan
7. Biro Kedah    
 • 3 tingkat ( Aras lantai dan Mezzanine pejabat BERNAMA)
 • Aras 2 dan 3 kosong
 • Kadar sewa aras 2 RM800 sebulan
 • Kadar sewa aras 3 RM500 sebulan
   
     
Sebarang pertanyaan sila hubungi Bahagian Pentadbiran BERNAMA:
03-2050 4675 ( Pn. Hasni Farlina )
03-2696 2320 ( En. Mohd Zaki )

 


 

Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG TAMBAHAN PERALATAN UNTUK MELANCARKAN OPERASI DI MINI STUDIO DAN "OUTSIDE BROADCASTING (OB) VAN" MMD

Rujukan Sebutharga : BER/SH/05/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 17 MEI 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Tempoh Penghantaran/Siap Kerja/Perkhidmatan

1.

HIGH DEFINITION TECHNOLOGY SDN BHD

228,000.00

2 Bulan

Nota ���� : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG TAMBAHAN PERALATAN UNTUK MELANCARKAN OPERASI DI MINI STUDIO DAN "OUTSIDE BROADCASTING (OB) VAN" MMD

Rujukan Sebutharga : BER/SH/05/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 17 MEI 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/5

239,440.00

 

2.

2/5

256,820.00

 

3.

3/5

187,340.00

 

4.

4/5

233,473.48

 

5.

5/5

171,430.00

 

Sebanyak lima (5) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA MEMBAIKI DAN MENYELENGGARA LIF DI BERNAMA

Rujukan Sebutharga : BER/SH/04/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 12 APRIL 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Tempoh Penghantaran/Siap Kerja/Perkhidmatan

1.

KONE ELEVATOR (M) SDN BHD

26,400.00

12 Bulan

Nota ���� : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA MEMBAIKI DAN MENYELENGGARA LIF DI BERNAMA

Rujukan Sebutharga : BER/SH/04/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 12 APRIL 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/2

28,800.00

 

2.

2/2

26,400.00

 

Sebanyak dua (2) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENAPIS AIR (WATER DISPENSER) DI BERNAMA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Rujukan Sebutharga : BER/SH/03/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 23 APRIL 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Tempoh Penghantaran/Siap Kerja/Perkhidmatan

1.

MULK RESOURCES

64,800.00

3 Tahun

Nota ���� : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENAPIS AIR (WATER DISPENSER) DI BERNAMA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Rujukan Sebutharga : BER/SH/03/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 23 APRIL 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/3

78,543.36

 

2.

2/3

79,200.00

 

3.

3/3

83,711.16

 

Sebanyak tiga (3) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SERTA PERALATAN YANG BERKAITAN DI BERNAMA

Rujukan Sebutharga : BER/SH/02/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 7 Mac 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Tempoh Penghantaran/Siap Kerja/Perkhidmatan

1.

AHBASHA AIRCOND ENTERPRISE

55,000.00

12 Bulan

Nota ���� : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SERTA PERALATAN YANG BERKAITAN DI BERNAMA

Rujukan Sebutharga : BER/SH/02/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 7 Mac 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/6

50,640.00

 

2.

2/6

168,000.00

 

3.

3/6

367,200.00

 

4.

4/6

62,616.00

 

5.

5/6

52,860.00

 

6.

6/6

54,300.00

 

Sebanyak enam (6) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DALAM/LUAR BANGUNAN DI WISMA BERNAMA, OFF JALAN TUN RAZAK, KUALA LUMPUR.

Rujukan Sebutharga : BER/SH/01/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 21 Febuari 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

1.

DAMAI BERSIH SDN BHD

321,300

Nota ���� : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DALAM/LUAR BANGUNAN DI WISMA BERNAMA, OFF JALAN TUN RAZAK, KUALA LUMPUR.

Rujukan Sebutharga : BER/SH/01/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 21 Febuari 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/8

314,160.00

 

2.

2/8

346,800.00

 

3.

3/8

395,760.00

 

4.

4/8

306,000.00

 

5.

5/8

371,280.00

 

6.

6/8

325,992.00

 

7.

7/8

321,300.00

 

8.

8/8

350,460.00

 

 

Sebanyak lapan (8) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 
 

 

 

 
 Copyright © 2019 BERNAMA. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form except with
the prior express permission of BERNAMA. Disclaimer.
Best viewed in Internet Explorer 6.0 & above and Firefox with 1024 x 768 pixels