PENA WANITA

Revolusi Industri 4.0 – Potensi dan Cabaran Industri Akuakultur

24/03/2021 11:25 AM
Pendapat mengenai pelbagai isu semasa daripada peneraju pemikiran, kolumnis dan pengarang.

Oleh: Dr Norulhuda Mohamed Ramli

Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) memberi peluang besar bagi pengusaha akuakultur untuk meningkatkan hasil dan mutu produk. Ini dapat mengurangkan kebergantungan penghasilan ikan negara melalui aktiviti perikanan tangkapan.

Sejak 2014 sehingga 2019, akuakultur menyumbang di antara 20-26 peratus penghasilan ikan berbanding 74-80 peratus penghasilan ikan melalui aktiviti perikanan tangkapan laut pantai dan laut dalam.

Sehubungan itu, kerajaan menyasarkan peningkatan hasil ikan daripada aktiviti akuakultur kepada 50 peratus untuk mengurangkan tekanan kepada sumber perairan semulajadi di samping meningkatkan pendapatan melalui sektor akuakultur.

Cabaran

Sektor akuakultur boleh memberikan pendapatan yang lumayan, namun begitu, aktiviti ini juga berhadapan dengan pelbagai risiko dan cabaran.

Antara cabaran utama kepada sektor akuakultur ialah jangkitan penyakit terhadap ternakan seperti ikan dan udang yang boleh mengakibatkan kerugian besar.

Justeru itu, kawalan kesihatan menjadi salah satu agenda terpenting oleh pihak yang terlibat dalam sektor ini.

Kawalan kesihatan ikan ternakan berkait rapat dengan kualiti air yang menjadi benteng pertahanan utama. Paras kualiti air utama yang mesti dikekalkan secara amnya ialah kadar oksigen terlarut pada purata 5 mg/L, pH pada paras 7, ammonia di bawah paras 1 mg/L, dan suhu air pada paras purata 22 - 32°C.

Selain itu, faktor biologi seperti kehadiran bakteria tidak berbahaya, bakteria berbahaya, dan bakteria oportunis mestilah pada komposisi yang sesuai, serta kehadiran mikroalga bertoksik mestilah pada komposisi yang rendah.

Pemantauan dan kawalan kualiti air ini menjadi satu cabaran utama kepada penternak kerana memerlukan pengetahuan dan alatan pengukuran bersesuaian, dan tenaga kerja yang tinggi.

Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 membuka peluang kepada penambahbaikan aktiviti pemantauan dan kawalan kualiti air di ladang akuakultur.

Internet of things (IoT) adalah antara teknologi utama yang diperkenalkan untuk tujuan pemantauan dan kawalan ini. Teknologi ini merupakan gabungan beberapa penderia (sensors), sistem capaian (connectivity), analisis data (data analysis), dan antaramuka pengguna (user interface).

Penderia berfungsi untuk mengukur paras kualiti air. Seterusnya bacaan kualiti air dihantar kepada sistem capaian dan dianalisis. Data yang dianalisis akan disampaikan kepada penternak melalui antaramuka pengguna seperti telefon pintar.

Seterusnya, sekiranya terdapat sebarang bacaan yang menunjukkan paras kualiti air yang rendah, penternak boleh membuat tindakan susulan. Sebagai contoh, apabila paras kandungan oksigen terlarut kurang daripada paras minimum yang diperlukan, penternak boleh menghidupkan alat pengudaraan (sebagai contoh, paddle wheel) bagi meningkatkan paras oksigen dalam sistem akuakultur. Sistem ini boleh memudahkan aktiviti pemantauan dan kawalan kualiti air di ladang akuakultur.

Kos

Namun, cabaran utama aplikasi IoT ini ialah kos penyediaan yang tinggi dari segi peralatan dan kepakaran.

Peralatan seperti penderia yang mempunyai kualiti dan ketahanan yang tinggi memerlukan kos yang mahal dan penyelenggaraan yang kerap.

Walaupun penderia yang murah boleh didapati di pasaran, namun kualiti dan ketahanannya rendah untuk diaplikasikan dalam sistem penternakan akuakultur.

Kini, usaha giat dilakukan oleh pelbagai agensi kerajaan seperti Institut Penyelidikan Perikanan dan Universiti Putra Malaysia (UPM), serta agensi swasta untuk mencipta dan menginovasi sistem IoT supaya lebih efisien dalam memenuhi keperluan penternak dan ditawarkan pada harga yang berpatutan. Diharapkan dengan kepesatan pembangunan teknologi ini, penternak dapat meningkatkan mutu dan jumlah hasil ternakan, seterusnya dapat meningkatkan aktiviti perternakan akuakultur secara lestari.

-- BERNAMA

Dr Norulhuda Mohamed Ramli, Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian, dan Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik, Universiti Putra Malaysia

(Semua yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak menggambarkan dasar atau pendirian rasmi BERNAMA)