Kurang pengetahuan punca pekebun di Perak tidak dapat MSPO [ 18m ago ]

NCIA terus menerajui agenda pembangunan wilayah di kawasan utara

Tarikh kemaskini: 11/02/2019
KUALA LUMPUR, 11 Feb (Bernama) – Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA) terus memacu strategi wilayah dalam agenda pembangunan ekonomi bagi menangani ketidakseimbangan pembangunan wilayah, dan pada masa yang sama mengubah Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi.

Sehingga kini, sepuluh inisiatif telah dilaksanakan, termasuk tumpuan yang lebih besar dalam melaksanakan projek berimpak tinggi, meningkatkan tadbir urus dan integriti kerajaan, meningkatkan proses perniagaan, mengoptimumkan kos dan sumber sembil menyepadukan operasi, kata NCIA dalam kenyataan hari ini.

Dalam melaksanakan peranannya, pihak berkuasa terbabit bekerja seiring dengan kementerian, agensi, pihak berkepentingan dan entiti swasta yang lain untuk mempercepat pembangunan sosioekonomi di wilayah itu.

NCIA berkata ia telah menyusun semula struktur tadbir urusnya menerusi pembentukan Jawatankuasa Pemandu Negeri (JPN) yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri dan Menteri Besar bagi membincang dan merancang pelaksanaan dasar dan inisiatif yang diluluskan oleh Majlis NCIA selain memastikan penyampaian projek yang dirancang dilaksanakan secara berkesan.

“Kemajuan projek di NCER berjalan seperti yang dirancang, dan NCIA sedang melaksanakan pelbagai usaha bersama untuk memastikan keberkesanannya,” katanya.

Di Perlis, projek menaik taraf Terminal Kereta Api Padang Besar sedang berjalan bagi menambah baik kecekapan perkhidmatan dan jumlah pengendalian kontena yang lebih tinggi oleh KTM Bhd, yang akan meningkatkan kapasiti pengendalian daripada 110,000 hingga 150,000 unit bersamaan dua puluh kaki (TEUs) setahun, selain meningkatkan kapasiti kawasan daripada 2,804 hingga 3,124 TEUs.

Taman Sains dan Teknologi Kedah (KSTP) di Bukit Kayu Hitam merupakan taman perindustrian baharu yang memberi tumpuan kepada kelompok sains dan teknologi serta penubuhan pusat penyelidikan global.

“Reka bentuk dan perancangan fizikalnya sudah selesai dan kini menunggu kelulusan perancangan penuh. KSTP akan melengkapkan pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Khas Bukit Kayu Hitam, pembangunan bercampur yang meliputi taman perindustrian, hab lojistik dan zon komersial,” katanya.

Di Perak, NCIA akan membantu mempromosi Pulau Pangkor sebagai destinasi pelancongan dengan memanfaatkan insentif cukai dan status bebas cukai untuk menarik lebih banyak pelaburan swasta ke pulau itu.

Bagi Pulau Pinang, NCIA memudahcarakan pelaksanaan Penyelidikan Kerjasama Kejuruteraan, Sains dan Teknologi pada 2011, yang setakat ini telah meluluskan 115 projek penyelidikan dan pembangunan kerjasama, dengan 5,400 graduan berkaitan dengan industri, dilatih.

Dalam mempromosi pelaburan kepada NCER, pihak berkuasa akan terus meningkatkan ekosistem wilayah ini dengan menangani keperluan pelabur, memupuk bakat dan meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan.

Pada 2017, keluaran dalam negara kasar di wilayah ini meningkat kepada RM186 bilion, dan berada pada kedudukan yang baik untuk merealisasikan RM300 bilion menjelang 2025.

Pelbagai inisiatif yang dijalankan oleh NCIA berjaya mewujudkan 119,819 pekerjaan secara terkumpul di wilayah ini, kebanyakannya jawatan mahir.

Untuk masa hadapan, projek impak yang sedang dalam peringkat perancangan, akan membolehkan pewujudkan sebanyak 1,197 peluang pekerjaan terkumpul di NCER menjelang 2025.

Bagi mencapai sasaran ini, NCIA akan memberi tumpuan kepada inisiatif utama seperti bakat dan pembinaan kapasiti; meningkatkan penyertaan sektor swasta; dan program nilai sosial dan perkongsian dengan memajukan ekosistem perniagaan," katanya.

-- BERNAMA
       Berita Utama Terdahulu