BERNAMA › BERITA
Kenyataan Akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia : Penguatkuasaan Kesihatan Awam Ke Atas Penjualan Rokok Di Bawah Harga Minima


Tarikh kemaskini: 08/11/2017

KUALA LUMPUR, 8 Nov (Bernama) -- Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) memandang serius isu kemudahdapatan rokok yang tidak mematuhi undang-undang negara. Dewasa ini didapati penjualan rokok di bawah harga RM 10.00 sedang berleluasa di seluruh Negara meskipun undang-undang berkaitan harga minima rokok ini telah dipinda pada tahun 2015.

Di bawah Peraturan 8C(1), Peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 (PPKHT) yang jelas menerangkan harga minimum rokok bagi setiap paket dua puluh batang adalah RM10.00. Mana-mana orang yang melanggar peraturan ini adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

For the full text, click here..
.
.
.....