EKONOMI › BERITA


Kadar Jangka Pendek Kekal Stabil Susulan Campur Tangan BNM


Tarikh kemaskini: 10/11/2017


KUALA LUMPUR, 10 Nov (Bernama) -- Kadar jangka pendek dijangka kekal stabil hari ini dengan campur tangan Bank Negara Malaysia (BNM) untuk menyerap lebihan mudah tunai daripada sistem kewangan.

BNM menjangka mudah tunai hari ini pada RM39.57 bilion dalam sistem konvensional dan RM9.86 bilion dalam dana Islam.

Bank pusat akan menjalankan tender lelongan matang RM12 bilion untuk 94 hari dan tender repo RM300 juta untuk 31 hari.

Ia akan turut menjalankan tiga tender Qard ? RM1.4 bilion untuk tujuh hari, RM500 juta untuk 14 hari dan RM1 bilion untuk 20 hari.

Pada 4 petang, BNM akan menjalankan sehingga RM27.3 bilion dalam tender konvensional dan tender Qard RM7.0 bilion.....