KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 
Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut::
 
 

No. / Tajuk Tender

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Tender

Taklimat

Tender

MEMBEKAL DENGAN JAMINAN PENGILANG (PEMBEKAL ASAL ), MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MENGINTEGRASI, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN SERTA PERISIAN ICT FOTO BERNAMA (IFB)

210101

 210102

 210103

 210104

 210105

 210106

11 April 2018 (Rabu)

jam 12.00 tengah hari

 Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan
dipertimbangkan
 

28 Mac 2018

(Rabu)

 (Kehadiran

diwajibkan)

 

 
 

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 21 Mac 2018 pada waktu pejabat (8:30 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Pengurusan Harta, Tingkat 13, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM100.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia. Hanya syarikat yang telah membuat pengesahan dan mengembalikan Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Tender (Lampiran B Dokumen Tender) sahaja yang layak menghadiri taklimat dan menyertai tender ini.

 

Semua keperluan dokumen seperti yang dinyatakan dalam dokumen tender hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri seperti arahan di dalam Dokumen Tender dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di Tingkat 13, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur pada atau sebelum 11 April 2018 (Rabu ) sebelum jam 12.00 tengah hari.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada petender dan kehadiran petender adalah diwajibkan. Kegagalan Petender untuk menghadiri taklimat tender tersebut akan mengakibatkan Petender tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK. Hanya dua (2) orang wakil petender yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 
Tarikh    : 28 Mac 2018 (Rabu)
Masa      : 10.00 Pagi
Tempat  : Bilik Mesyuarat Tingkat 13, Wisma BERNAMA
                  Off Jalan Tun Razak, 50400,
                  Kuala Lumpur
 

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat berikut :

 
Bahagian Pengurusan Harta
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia
Tingkat 13, Wisma BERNAMA
28, Jalan 1/65A, Off Jalan Tun Razak
50400, Kuala Lumpur
( U.P : Nur Farrah Hanna Bt Ibrahim)

No.Tel : 03- 20594691
E-mel : farrah@bernama.com
 

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 
 

Disediakan oleh : Urusetia BERNAMA

 
 
 
 


 

 
 

Copyright © 2018 BERNAMA. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form except with
the prior express permission of BERNAMA. Disclaimer.
Best viewed in Internet Explorer 6.0 & above and Firefox with 1024 x 768 pixels