KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

1. Tawaran adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat tempatan yang masih sah tempoh pendaftaran syarikat dan mempunyai kewangan yang mencukupi bagi menyertai sebut harga berikut:

NO. SEBUT HARGA TAJUK KOD BIDANG TAKLIMAT
BER/SH/9/2018 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS BANGUNAN BERNAMA 221801 (SYARIKAT INSURANS)
ATAU
221802 (BROKER INSURANS)
06 DISEMBER 2018, KHAMIS 10.00 PAGI Bilik Mesyuarat Infolib, Tingkat 11

2. Penyebut harga WAJIB menghadiri taklimat sebut harga BER/SH/09/2018 di Bilik Mesyuarat Infolib, Tingkat 11, Wisma BERNAMA, No.28 Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur pada 06 Disember 2018 pukul 10.00 pagi. Penyebut harga yang tidak menghadiri taklimat tidak layak menyertai sebut harga BER/SH/09/2018.

3. Penyebut harga yang menghadiri taklimat WAJIB membawa Sijil Kementerian Kewangan Malaysia beserta kod bidang syarikat yang masih sah tempoh untuk rujukan kami. Hanya penyebut harga yang mempunyai kod bidang yang dimaklumkan seperti di atas sahaj dibenarkan untuk menyertai taklimat sebut harga.

4. Borang sebut harga boleh diperolehi di laman web rasmi www.bernama.com.

5. Dokumen sebut harga hendaklah dihantar dalam Peti Sebut Harga BERNAMA di Jabatan Kewangan & Akaun, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, No.28 Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur pada atau sebelum jam 12.00 tengahari, 13 Disember 2018. Dokumen yang lewat dikemukakan TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.

6. Sebarang pertanyaan & maklumat lanjut sila berhubung seperti dibawah :- a. Pn. Nurulhaniiah Binti Mohamed Ahya di talian 03-20594685 atau email haniiah.ahya@bernama.com. b. Cik Ayrini Syuhada BT Md Ishak di talian 03-26962176 atau email ayrini@bernama.com.


Tajuk SebuthargaSEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI, DAN MENTAULIAH KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIKAL BAGI RUANG KERJA BMNC DI TINGKAT 9 BERNAMA
Rujukan SebuthargaBER/SH/08/2018
Tarikh Tutup Sebutharga17 September 2018
Masa12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/6

129,926.00

 

2.

2/6

125,000.00

 

3.

3/6

120,000.00

 

4.

4/6

81,620.00

 

5.

5/6

150,400.00

 

6.

6/6

182,952.00

 

Sebanyak enam (6) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .
Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

JADUAL PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA BER/SH/08/2018

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

1.

NEOTECH Premier Services Sdn. Bhd

120,000.00

Nota : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.

 

 
Tajuk SebuthargaSEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI, DAN MENTAULIAH KERJA-KERJA PENDAWAIAN KABEL LAN (LOCAL AREA NETWORK) DI MULTIMEDIA NEWS CENTRE (MNC) JABATAN PENGARANG TINGKAT 9, WISMA BERNAMA
Rujukan SebuthargaBER/SH/07/2018
Tarikh Tutup Sebutharga13 September 2018
Masa12.00PM


Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/10

98,101.50

 

2.

2/10

89,550.00

 

3.

3/10

143,000.00

 

4.

4/10

327,974.60

 

5.

5/10

183,600.00

 

6.

6/10

99,800.00

 

7.

7/10

93,410.00

 

8.

8/10

92,401.00

 

9.

9/10

96,070.00

 

10.

10/10

144,962.00

 

Sebanyak sepuluh (10) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .
Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

JADUAL PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA BER/SH/07/2018

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

1.

MFBS Technology Sdn Bhd

93,410.00

Nota : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.

 
 
 


 

 
 

Copyright © 2018 BERNAMA. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form except with
the prior express permission of BERNAMA. Disclaimer.
Best viewed in Internet Explorer 6.0 & above and Firefox with 1024 x 768 pixels