Pengurusan
 

Audit Pengurusan adalah berkenaan dengan hal-hal pengurusan dan pengunaan sumber BERNAMA, harta benda, kakitangan dan sumber-sumber lain. Auditan ini merupakan pemeriksaan yang objektif dan analitikal terhadap kecekapan dan kekesanan dalam menguruskan sumber-sumber yang ada


Kewangan
 

Audit Kewangan menekankan pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perakaunan dan kawalan dalaman. Ini adalah bertujuan untuk menentukan bahawa perbelanjaan diurus dengan betul, pembayaran dibuat dengan teratur dan dibenarkan, hasil dipungut dengan cekap dan rekod dikemaskini sentiasa supaya pihak pengurusan dan juruaudit luar dapat memperoleh maklumat yang tepat dan cepat


Prestasi
 

Audit Prestasi merupakan aktiviti pengauditan yang dijalankan bagi meningkatkan akauntabiliti, perolehan sumber yang lebih ekonomi dan cekap, memperbaiki tahap keberkesanan bagi mencapai objektif sesuatu program, meningkatkan kualiti perkhidmatan dan memperbaiki perancangan serta kawalan pengurusan


Teknologi Maklumat
 

Audit Teknologi Maklumat adalah merupakan semakan ke atas kawalan di dalam infrastruktur teknologi maklumat. Ia adalah proses pengumpulan dan penilaian maklumat sistem organisasi maklumat, amalan dan operasi bagi mengenalpasti samada sistem teknologi maklumat melindungi keselamatan aset, memastikan kesahihan data dan operasi dijalankan dengan sempuma dan berkesan bagi mencapai matlamat serta objektif organisasi


Khas
 

Audit Khas merupakan aktiviti pengauditan merangkumi skop kewangan dan pengurusan yang bertujuan untuk mengendalikan sesuatu kes tertentu dan menyelesaikan masalah-masalah. Iajuga berkaitan dengan siasatan yang dilakukan berdasarkan aduan atau arahan daripada Pengurus Besar atau Jawatankuasa Audit Lembaga Pengelola BERNAMA yang diterima dari semasa ke semasa
 

 
 


© 2018 BERNAMA. All Rights Reserved. Disclaimer.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form except with the prior written permission of BERNAMA.
Best viewed in Firefox 8.0 & Internet Explorer 8.0 with 1024 x 768 resolution