Null
 

FREEDOM OF INFORMATION / PERMOHONAN MENDAPATKAN MAKLUMAT

MAKLUMAT PERTUBUHAN BERITA NASIONAL MALAYSIA (BERNAMA)

Jika tuan/puan mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai BERNAMA, sila kemukakan permohonan secara rasmi ke alamat berikut:

Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)
Wisma BERNAMA
No 28 Jalan BERNAMA,
Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Tel : +603-2050 4468 / +603 2050 4470 / +603 2696 2107 ( Portal Services )
Fax : +603-2698 9968
E-mel : helpdesk@bernama.com

*** Penafian - Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung pada keputusan BERNAMA.

 

© 2019 BERNAMA. All Rights Reserved. Disclaimer | Privacy PolicySecurity Policy This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form except with the prior 
written permission of BERNAMA. Best viewed in Firefox 58.0.1 (64-bit) & Chrome Version 63.0.3239.132 (Official Build) (64-bit) with 1920 x 1080 resolution